Hội thảo chia sẻ kết quả rà soát 5 năm thực hiện Đề án Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 2015- 2025

04:42 PM 15/10/2020 |   Lượt xem: 4215 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc một số tỉnh, thành phố; đại diện một số bộ ngành và một số tổ chức quốc tế có liên quan.

Trong nhiều năm qua, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tồn tại dai dẳng trong các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam đã gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, ảnh hương đến chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những khó khăn với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững của vùng DTTS. Kết quả Điều tra về thực trạng KT-XH của 53 DTTS cho thấy, tỷ lệ người DTTS tảo hôn năm 2018 là 21,9% giảm 4,7 điểm phần trăm so với năm 2014 (26,6%), tương ứng với mức giảm trung bình khoảng xấp xỉ 01 điểm phần trăm/năm.

Mặc dù có những tín hiệu về tỉ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống có giảm trong những năm qua những vẫn chưa đạt so với mục tiêu chung của Đề án 498 là: Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS và mục tiêu cụ thể giảm bình quân 2-3%/năm số cặp tảo hôn và 3-5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn, DTTS có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao; có trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa-xã hội xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS vào năm 2025.

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ về những kết quả đạt được và khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 498. Theo báo cáo từ các Ban Dân tộc, về cơ bản tình trạng tảo hồn và hôn nhân cận huyết thống đã giảm, tuy nhiên kết quả này chưa ổn định và giảm đều. Một số tỉnh tỷ lệ tảo hôn vẫn còn cao như Lâm Đồng, Lào Cai. Theo các đại biểu nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nhận thức cũng như các hủ tục lạc hậu trong đời sống...

Cũng tại Hội thảo, một số đại biểu đã đưa ra một số cách làm, mô hình đang triển khai hiệu quả tại địa phương như thầy mo, bà mối cam kết không làm lễ với các cặp vợ chồng chưa đủ tuổi; nhắn tin tuyên truyền qua điện thoại cho các bé gái về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Hà Giang. Hay tuyên truyền trong trường học, thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… Ngoài ra các đại biểu cũng nhấn mạnh về việc đẩy mạnh vai trò của Người có uy tín trong công tác tuyên truyền…

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cho biết trong giai đoạn 2021- 2025 cần đặt vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong bối cảnh rộng lớn và đa chiều. Cần thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng của phụ nữ, bảo đảm cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, cũng như tham gia vào quá trình ra quyết định trong hộ gia đình và ở cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với mọi hình thức bạo lực đối với trẻ em gái và trẻ em trai DTTS, trong đó có tảo hôn cần phải là một ưu tiên quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới vùng DTTS.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu, tạo sự chuyển biến thực sự cần đa dạng hóa, lồng ghép các nguồn lực để cùng phối hợp triển khai. Trong đó, cần làm rõ các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ để tích hợp trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2020-2025.