Hội thảo trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 tại Thành phố Hòa Bình

10:12 AM 27/10/2020 |   Lượt xem: 1048 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Dân tộc các tỉnh: Hòa Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc; Sở Tư pháp tỉnh, UBND TP Hòa Bình; đại diện các Phòng Dân tộc của tỉnh, UBND một số xã và đại diện Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn/bản, Người có uy tín, người sản xuất giỏi, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ thuộc các thôn trên địa bàn các huyện của tỉnh Hòa Bình.

Hội thảo nhằm đảm bảo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù và người dân ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn; góp phần đạt được những mục tiêu của Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”.

Ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế UBDT phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo là dịp để chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; lựa chọn nội dung, hình thức và các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, tập quán, văn hóa truyền thống của các DTTS; trao đổi kinh nghiệm phối hợp, xã hội hóa và lồng ghép nguồn lực triển khai; trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng và trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xây dựng kế hoạch cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào DTTS cho giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo