Khai mạc Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg và khai thác, sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến của Ủy ban Dân tộc

04:24 PM 17/12/2020 |   Lượt xem: 340 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Mục tiêu của Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019-2025” là đến năm 2023, thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và an ninh trật tự. Từng bước kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho đồng bào DTTS.

Tổ chức mô hình đào tạo từ xa dạy tiếng dân tộc, kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo; dạy nghề cho thanh niên các DTTS. Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc, bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận thông tin; xây dựng thư viện điện tử về công tác dân tộc...

Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Ngọc Hà phát biểu khai mạc và trao đổi thông tin với các đại biểu dự Hội nghị

Một trong các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án là đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực KT-XH và an ninh quốc phòng. Cụ thể, xây dựng bộ dữ liệu về các DTTS, tập trung vào các lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán các DTTS; các sản phẩm truyền thống của đồng bào DTTS; thông tin địa lý vùng DTTS có tích hợp dữ liệu thông tin đa phương tiện. Xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT thuận lợi trên thiết bị di động thông minh để hỗ trợ phổ biến đường lối chính sách, pháp luật; giáo dục về giới tính, quyền phụ nữ, quyền trẻ em cho đồng bào DTTS; cung cấp thông tin việc làm phù hợp với trình độ, nhu cầu của đồng bào DTTS; hỗ trợ chẩn đoán, khám, chữa bệnh từ xa đối với đồng bào DTTS; xây dựng, phát triển các ứng dụng hỗ trợ cảnh báo thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn vùng đồng bào DTTS. Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc gây mất an ninh trật tự; xây dựng và phát triển Bộ từ điển tiếng dân tộc điện tử; tận dụng tối đa các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sẵn có thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận và ứng dụng CNTT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Triển khai thực hiện Đề án 414, Trung tâm Thông tin (UBDT) đã xây dựng Hệ thống đào tạo trực tuyến về kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT, an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc. Tại Hội nghị, Trung tâm Thông tin đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và hướng dẫn khai thác Hệ thống đào tạo trực tuyến của UBDT. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa Cổng thông tin điện tử của UBDT và website của cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

Các đồng chí chuyên gia hướng dẫn trực tiếp cho các đại biểu tại Hội nghị tập huấn

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ban Tổ chức Hội nghị chụp ảnh lưu niệm