Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Thủ đô căn cơ, bền vững

05:07 PM 26/12/2020 |   Lượt xem: 452 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Y Thông phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu; Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn; đại diện các sở, ban, ngành thành phố, 5 huyện và 14 xã có vùng đồng bào dân tộc thiểu số dự hội nghị.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cho biết, đến nay, có 11/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, qua đó đã tạo nên những bước phát triển vượt bậc cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của thành phố. Hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được củng cố, tăng cường; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số được nâng lên... Những kết quả trên đã rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa vùng dân tộc miền núi và vùng đồng bằng trên địa bàn Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh cũng cho biết, năm 2020, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) thành phố được thực hiện bảo đảm theo quy định. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa… được quan tâm triển khai đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS&MN đến cuối năm 2020 còn 0,96%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm, có xã đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm, hiện nay có 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Sau khi nghe các tham luận của các đại biểu, đánh giá cao công tác phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS&MN của thành phố Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đề nghị thành phố Hà Nội cần rà soát toàn bộ chính sách để tích hợp vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc và miền núi Thủ đô. Trong đó, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng chính sách phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, bảo đảm tính khả thi, phát triển căn cơ, bền vững. Sau khi có chính sách phù hợp phải tổ chức thực hiện tốt bằng những biện pháp cụ thể, với sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và người dân...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân

Đồng chí Lê Hồng Sơn cũng chỉ rõ trách nhiệm phối hợp, cùng vào cuộc của các sở, ban, ngành, các quận và tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong công tác phát triển vùng đồng bào DTTS&MN. Đồng thời việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm phát huy nguồn lực tại chỗ trong phát triển KT-XH.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2020.

(hanoimoi.com.vn)