Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân tộc tại Sơn La

01:37 PM 01/07/2022 |   Lượt xem: 925 |   In bài viết | 

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh chủ trì buổi làm việc với tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn

Tham dự buổi làm việc có Phó Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân; lãnh đạo Ban Dân tộc, Ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La; cùng lãnh đạo huyện và các phòng, ban của huyện Vân Hồ.

Tại buổi làm việc, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ đã báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là thực hiện chính sách phát huy vai trò Người có uy tín.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đinh Trung Dũng, Trưởng Ban Dân tộc Sơn La cho biết: Thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; rà soát, tổng hợp thống nhất nội dung xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La trình UBND tỉnh xem xét, ban hành ngày 17/6/2022; xây dựng phương án kinh phí vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; phương án kinh phí vốn sự nghiệp; vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG năm 2022, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định ngày 20/6/2022.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tặng quà cho Người có uy tín ở xã Lóng Luông

Đối với việc thực hiện chính sách cho Người có uy tín, tỉnh Sơn La đã tổ chức 114 hội nghị cho hơn 11.000 lượt Người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 09 hội nghị với 620 lượt đại biểu Người có uy tín tham gia, kinh phí thực hiện 284 triệu đồng. Cấp huyện tổ chức 103 hội nghị với 11.351 lượt đại biểu Người có uy tín tham gia, kinh phí 4.048 triệu đồng. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức: Cấp huyện đã tổ chức 31 hội nghị với 1.616 đại biểu Người có uy tín tham gia, kinh phí: 460 triệu đồng.

Tổ chức tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh: Cấp huyện đã tổ chức được 52 cuộc, với 2.634 Người uy tín tham gia, kinh phí 3.095 triệu đồng. Tổ chức đi thăm quan ngoài tỉnh được 11 cuộc với 583 Người có uy tín tham gia, kinh phí 2.064 triệu đồng.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân tặng quà cho Người có uy tín xã Lóng Luông

Cấp báo, tạp chí: Tỉnh đã cấp phát được 975.919 tờ Báo Dân tộc và Phát triển, 5.026.311 tờ báo Sơn La cho 25.445 lượt Người có uy tín trên địa bàn tỉnh, với kinh phí là: 12.567 triệu đồng.

Đối với huyện Vân Hồ, hiện nay trên địa bàn có 119 người được công nhận là Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Trong đó: Dân tộc Thái 52 người; dân tộc Mông 26 người; dân tộc Mường 29 người; dân tộc Dao 12 người). Hằng năm huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách, chế độ thăm hỏi cho Người có uy tín.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi một số nội dung liên quan và đề xuất, kiến nghị với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh một số nội dung, như: UBDT và các bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG; phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình MTQG; xây dựng quy chế, quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Người có uy tín trong việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc phù hợp với vùng miền và từng địa phương.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh và Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh trao quà cho Người có uy tín xã Chiềng Khoa

Một số đại biểu kiến nghị cần có cơ chế trợ cấp chi phí đi lại hàng tháng để tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin giữa Người có uy tín với cấp ủy, chính quyền; thực hiện chế độ thăm hỏi cho Người có uy tín …

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La nói chung và huyện Vân Hồ nói riêng đã thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc và công tác dân tộc. Những kiến nghị của địa phương, Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp để có ý kiến với các bộ, ngành liên quan.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện chính sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS tại xã Lóng Luông và Chiềng Khoa của huyện Vân Hồ và tặng quà cho 40 Người có uy tín trên địa bàn huyện Vân Hồ.

(baodantoc.vn)