Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Bá Thước

08:35 AM 05/10/2022 |   Lượt xem: 834 |   In bài viết | 

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật, gồm các chuyên đề: Quy định của Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định của Luật Môi trường; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; một số nội dung cơ bản của Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025…

Toàn cảnh hội nghị.

Qua hội nghị, nhằm giúp các đại biểu nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; từ đó, nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ, ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành và thực thi pháp luật.

(baothanhhoa.vn)