15/12: Tọa đàm khoa học "Phương pháp luận nghiên cứu xã hội và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam"

01:13 PM 14/12/2017 |   Lượt xem: 5832 |   In bài viết | 

1. Chủ trì: TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT.

2. Thành phần: Thành viên Hội đồng Khoa học của UBDT; cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học.

3. Thời gian: 14h00, ngày 15/12/2017 (thứ Sáu).

4. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà A, Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).