Quyết định Công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Tạp chí Dân tộc

10:36 AM 03/03/2020 |   Lượt xem: 1437 |   In bài viết | 

Chi tiết Quyết định số 02/QĐ-TCDT ngày 07/02/2020 về công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Tạp chí Dân tộc: 02/QĐ-TCDT - 7-2-2020.pdf