Đại hội Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ nhiệm kỳ 2020 - 2022

09:00 AM 25/03/2020 |   Lượt xem: 653 |   In bài viết | 

Các đại biểu và đảng viên trong Chi bộ chụp ảnh tại Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017- 2020 của Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản, hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan UBDT, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng cấp trên; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan và hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên nhằm đánh giá tình hình và đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong nhiệm kỳ 2017- 2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc đổi mới công tác tham mưu xây dựng các báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình vùng dân tộc và miền núi phục vụ hội ý Lãnh đạo Ủy ban hằng tuần; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBDT; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBDT và nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao.

Thực hiện chặt chẽ quy trình tiếp nhận, xử lý công văn đến, trình lãnh đạo Ủy ban xem xét, chỉ đạo các đơn vị thực hiện kịp thời đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Văn bản, tài liệu đi, đến được cập nhật, xử lý kịp thời, chính xác. Làm tốt công tác rà soát nộp lưu tài liệu lưu trữ, chỉnh lý, bổ sung, rà soát tài liệu, danh mục nộp lưu vào lịch sử; hướng dẫn, đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng triển khai hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai kịp thời việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Chi bộ cũng không tránh khỏi một số khuyết điểm, hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đôi lúc chưa kịp thời so với yêu cầu đặt ra; Công tác theo dõi, tổng hợp thông tin phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt nhất phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2020-2022 với nhiều cơ hội mới, Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp việc phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban; chú trọng về chất lượng và rút ngắn thời gian xử lý công văn đi, đến của UBDT; tăng cường công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi chức năng của Văn phòng giao tổ chức thực hiện; triển khai có hiệu quả các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của UBDT; tích cực tham mưu cho Đảng ủy bộ phận, Lãnh đạo Văn phòng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ vững khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi đảng viên, công chức và người lao động nhằm mục tiêu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Lò Quang Tú - Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng UBDT tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt tại Đại hội.

Tại Đại hội, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ và đề cử ứng viên bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Kết quả, đồng chí Ngô Quang Hải - Phó Chánh Văn phòng UBDT trúng cử chức vụ Bí thư Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội và tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025.