Tỉnh Cà Mau

02:59 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2580 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

Trụ sở: 57-59 đường 1-5, phường 5, thành phố Cà Mau

Điện thoại: 0290 3550110 - Fax: 0290 3815903

Website: http://bandantoc.camau.gov.vn

E-mail: dtcamau@cema.gov.vn ; bandantoc@camau.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Triệu Quang Lợi

Trưởng ban

0290 3551524

0918052681
0290 3825880

Nguyễn Thành Niệm

Phó Trưởng ban  0290.3551.105 0941.724.444
Trần Thị Kiều Yến Phó Trưởng ban 0290 3551081 0913147799
Phòng Kế hoạch Dự án   0290 3551108  
Phòng Chính sách   0290 3551106  
Văn phòng   0290 3551.105 Fax: 0290 3815903
Phòng Thanh tra   0290 3551116  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)