Tỉnh Cà Mau

02:59 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6756 |   In bài viết | 

 Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

Trụ sở: Số 50, đường Triệu Thị Trinh, phường 5, thành phố Cà Mau

Điện thoại: (+0290) 3550 110 

Website: http://bandantoc.camau.gov.vn

E-mail: bandantoc@camau.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

BAN LÃNH ĐẠO    

Trần Hoàng Nhỏ

Trưởng ban

 3551524

Nguyễn Thành Niệm

Phó Trưởng ban  3551081
Nguyễn Văn Thuật Phó Trưởng ban 3551107
VĂN PHÒNG    
Trần Thị Tuyết Nga Chánh Văn phòng 3815 903
PHÒNG CHÍNH SÁCH    
Huỳnh Công Thiệu Phó Trưởng phòng phụ trách 3551 108
PHÒNG DÂN TỘC    
Nguyễn Duy Trường Trưởng phòng 3551 105

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 20/8/2021, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)