Tỉnh Khánh Hòa

02:35 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 3961 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

Trụ sở: Số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang

Điện thoại: 0258 3560189- Fax: 0258 3813576

Websitehttp://bandantoc.khanhhoa.gov.vn/

Email: dtkhanhhoa@cema.gov.vn ; bdt@khanhhoa.gov.vn 

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động\Nhà riêng
Lê Quang Ngọc Trưởng ban 0258.3825113 0913419892
Nguyễn Văn Trạnh Phó Trưởng ban 0258.3561069 0914047300
Văn Phòng   0258.3560189
0258.3813576

 
Phòng Kế Hoạch - Tổng hợp

Trưởng phòng

Chuyên viên

0258.3561137

0258.3821115


 
Phòng Chính Sách dân tộc

Trưởng phòng

Chuyên viên

0258.3561139

0258.3811428


 
Thanh tra Ban   0258.3811451  
Phòng Tuyên truyền và địa bàn   0258. 3822398
 

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)