Tỉnh Tuyên Quang

11:13 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7089 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Trụ sở: Tổ 06, phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang

Điện thoại: 0207 3818135 - 0207 3812880 Fax: 0207 3817094

Website: http://bandantoc.tuyenquang.gov.vn

E-mail: dttuyenquang@cema.gov.vn ; bandantoc@tuyenquang.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động\Nhà riêng
Ma Quang Hiếu Trưởng ban 0207 3.816.268  
Hoàng Văn Hảo Phó Trưởng ban 0207 3815698 01688669899
Hoàng Thị Thắm Phó Trưởng ban 0207 3825199 0977961126
Văn Phòng   0207 3813880 Fax: 0207 3817094
Phòng Chính sách Dân Tộc   0207 3818135  
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp   0207 3816135  
Thanh Tra   0207 3826589  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 28/12/2020, từ webstie Ban Dân tộc nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)