Họp đề xuất phương án điều tiết vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình 135 năm 2019 và 2020

04:43 PM 09/04/2019 |   Lượt xem: 2400 |   In bài viết | 

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, Ủy ban Dân tộc đề xuất phương án điều tiết phần kinh phí đã phân bổ cho các xã, thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình 135, cụ thể như sau: Năm 2019, đối với các thôn đặc biệt khó khăn được đưa vào diện đầu tư Chương trình 135 đến nay không còn đặc biệt khó khăn nữa sẽ không bố trí vốn Chương trình 135 năm 2019 theo quy định. Đối với các xã, thôn được bổ sung vào diện đặc biệt khó khăn theo Quyết định 103/QĐ-TTg; các thôn sau khi được chia tách, sáp nhập, đổi tên tại địa phương nhưng chưa được điều chỉnh bổ sung trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã, thôn đặc biệt khó khăn; trên cơ sở số vốn trung ương đã phân bổ cho tỉnh năm 2019 và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh điều tiết vốn thực hiện Chương trình 135 cho các xã, thôn trên cho phù hợp. Năm 2020, trên cơ sở số vốn còn lại trong kế hoạch trung hạn thực hiện Chương trình 135 và số xã, thôn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 thực tế năm 2019, Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án điều tiết vốn trung hạn thuộc Chương trình 135 giữa các địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Phát biểu tại buổi họp, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao phương án đề xuất điều tiết kinh phí của UBDT. Một số ý kiến đề nghị cần có tiêu trí đánh giá rõ ràng để sớm hoàn thiện danh sách các thôn, xã đặc biệt khó khăn và không thuộc diện khó khăn nữa, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phân bổ vốn hằng năm sẽ cụ thể và hợp lý; xin ý kiến cấp có thẩm quyền để trao quyền cho các địa phương tự điều tiết nguồn vốn trong năm 2019; lên phương án giải trình cụ thể kế hoạch thay đổi việc phân bổ nguồn vốn của Chương trình 135 với Quốc hội…

Đánh giá cao những ý kiến trao đổi, chia sẻ những trăn trở và những đề xuất sát thực của các đại biểu, ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 đã có những trao đổi cụ thể đối với một số nội dung liên quan đến việc phân bổ vốn, việc ban hành văn bản hướng dẫn, công tác quản lý... trong việc thực hiện Chương trình. Ông Võ Văn Bảy cho biết, UBDT sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đai biểu để có những điều chỉnh phù hợp để triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian tới được tốt hơn.

PC