Kiểm tra thực hiện cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ dân tộc khu vực Tây Bắc

02:33 AM 02/12/2017 |   Lượt xem: 6778 |   In bài viết | 

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dự án tại Bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Qua kiểm tra tại 2 bản triển khai, hoạt động của Dự án cho thấy các hộ dân được tham gia đã  tiếp cận với mô hình vệ sinh môi trường thông qua việc quản lý, thu gom phế phụ nông nghiệp và chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hoạt động của Dự án đã góp phần cải thiện vệ sinh môi trường và nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, phát triển nông nghiệp bền vững, tăng thu nhập.

Mô hình của Dự án có mức đầu tư thấp, người dân có thể tận dụng các vật liệu sẵn có tại chỗ ở địa phương cùng với cách thức vận hành đơn giản, chế phẩm sinh học được bán rộng rãi trên thị trường đã tạo điều kiện để người dân sản xuất ra nguồn phân bón hữu cơ, mang lại giá trị kinh tế cho hộ gia đình.

Dự án xây dựng mô hình đủ về số lượng, chất lượng, kích cỡ công trình theo thiết kế. Sản phẩm của Dự án đã được bàn giao cho người dân sử dụng, đã tập huấn và hướng dẫn theo quy trình. Việc chuyển giao công trình và quy trình ủ phân cho hộ dân có sự phối hợp và giám sát chặt chẽ giữa Trạm Khuyến nông - lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Dân tộc huyện, chính quyền địa phương và người dân tham gia thực hiện Dự án.

PV