Lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

04:37 PM 30/05/2017 |   Lượt xem: 2833 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, từ cuối năm 2016, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo UBDT đã tập trung chỉ đạo, nghiên cứu một số cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chuẩn bị các hồ sơ thủ tục liên quan để trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét đưa dự án Luật vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018. Tháng 4/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã nhất trí trình Quốc hội dự án Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 (10/2018) và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (5/2019).

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện UBDT thông qua dự thảo đề cương xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc và miền núi. Theo đó dự thảo đề cương tập trung đến sự cần thiết xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; nghiên cứu, đề xuất những chính sách cơ bản và cơ chế bảo đảm thực hiện Luật; báo cáo đánh giá tác động một số chính sách cơ bản của dự án Luật; rà soát, đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành về lĩnh vực dân tộc

Để đảm bảo cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng dự án luật, các đại biểu  đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý và làm rõ về tên gọi Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi; phạm vi điều chỉnh của Luật; đối tượng điều chỉnh của Luật; các nhóm chính sách được quy định trong Luật

Các ý kiến cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét về tên gọi của Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi, trong đó thống nhất về phạm vi và làm rõ các chính sách dành cho “vùng” và “dân tộc”. Cũng có ý kiến băn khoăn rằng, đã có “vùng dân tộc và miền núi” nhưng chưa thấy đề cập đến “vùng hải đảo”. Việc lựa chọn các chính sách đưa vào dự Luật cũng cần xem xét lại, đảm bảo việc lựa chọn phải tuân theo nguyên tắc hoặc tiêu chí lựa chọn cụ thể; cần rà soát bổ sung các Luật liên quan đến dự án Luật này; dự Luật cần bổ sung một số thông tin đầu vào quan trọng như: Quyết định 1557 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với vùng đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; Nghị quyết 76 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020...

Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đánh giá cao và tiếp thu ý kiến  đóng góp của các đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học  vào dự thảo đề cương Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho biết, UBDT trong thời gian tới sẽ tiếp tục lấy ý kiến góp ý đối với tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh và các nhóm chính sách được quy định trong Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc và miền núi.

Xuân Thường