LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 13/02/2017 đến 17/02/2017)

11:44 AM 13/02/2017 |   Lượt xem: 1587 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 13/02/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Văn phòng Ủy ban

 

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ KHTC

- Lãnh đạo Văn phòng và công chức phòng TKTH.

Phòng họp nhà D

14h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Họp tổ thẩm định nội dung, dự toán, nhiệm vụ của Chương trình CTDT/16-20

Văn phòng Chương trình CTDT/16-20

 

VPCT

Số 142, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Thứ Ba

Ngày 14/02/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Trung tâm Thông tin

Trung tâm Thông tin

- TT, PCN Phan Văn Hùng

- Đại diện Lãnh đạo Vụ TCCB

- Ban giám đốc TTTT

Phòng họp Nhà D

8h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Dự họp Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về việc lập dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017.     Phòng họp tòa nhà Quốc hội.

8h00

TT, PCN

Hà Hùng

Làm việc với Vụ DTTS về kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017; Triển khai chính sách bình đẳng giới...

Vụ DTTS

Toàn thể công chức Vụ DTTS

Phòng họp nhà B

09h00

TT, PCN

Đinh Quế Hải

Làm việc với Vụ Địa phương I về việc chuẩn bị Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và việc xây dựng Dự thảo Thông tư thực hiện Quyết định 2086 của TTCP

Vụ Địa phương I

Toàn thể công chức Vụ Địa phương I

Hội trường nhà C

14h00

TT, PCN

Hà Hùng

Làm việc với Vụ Tổng hợp về kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Vụ Tổng hợp

Toàn thể công chức Vụ Tổng hợp

Phòng họp nhà B

14h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Họp tổ thẩm định nội dung, dự toán, nhiệm vụ của Chương trình CTDT/16-20

Văn phòng Chương trình CTDT/16-20

 

VPCT

Số 142, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

14h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính  về phương án điều chỉnh dự toán NSNN năm 2017

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Chánh Văn phòng Ủy ban và một số chuyên viên

Phòng họp Nhà D

Thứ Tư

Ngày 15/02/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Nghe báo cáo đề xuất của Báo DTPT về xuất bản, phát hành chuyên đề DTTS và miền núi

Báo Dân tộc và Phát triển

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Lãnh đạo Vụ KHTC, Vụ Tuyên truyền.

- Tập thể lãnh đạo Báo DT&PT

Phòng họp Nhà D

8h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Làm việc với Bộ Tư pháp về việc thẩm định Hồ sơ xây dựng luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN

Vụ Pháp chế, Vụ CSDT.

 

Bộ Tư pháp

8h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Họp tổ thẩm định nội dung, dự toán, nhiệm vụ của Chương trình CTDT/16-20 (cả ngày)

Văn phòng Chương trình CTDT/16-20

 

VPCT

Số 142, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

08h30

TT, PCN

Đinh Quế Hải

Làm việc với Thanh tra Ủy ban về kết quả thanh tra tỉnh Nghệ An và triển khai công tác thanh tra năm 2017

Thanh tra Ủy ban

Theo yêu cầu Lãnh đạo Ủy ban

Phòng họp Nhà B

Thứ  Năm

Ngày 16/02/2017

 

 

8h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Họp tổ thẩm định nội dung, dự toán, nhiệm vụ của Chương trình CTDT/16-20

Văn phòng Chương trình CTDT/16-20

 

VPCT

Số 142, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Làm việc với Tạp chí Dân tộc về kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 

Tạp chí Dân tộc

Tập thể lãnh đạo Tạp chí và Trưởng, phó phòng ban trực thuộc

Phòng họp nhà B

9h00

TT, PCN

Đinh Quế Hải

Làm việc với Ban Dân vận TW về việc tham gia Đoàn công tác làm việc với một số tỉnh, thành phố phía Nam để chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 25 của BCH TW khóa IV

Văn phòng Ủy ban

 

105 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

14h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Họp Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình CTDT/16-20

Văn phòng Chương trình CTDT/16-20

 

VPCT Số 142, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Thứ Sáu

Ngày 17/02/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Nghe báo cáo tiến độ triển khai Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg; những khó khăn, vướng mắc (nếu có)

Vụ Chính sách Dân tộc

- Lãnh đạo và công chức Vụ CSDT có liên quan;

- Đ/c Võ Văn Bảy, CVP CT135; đại diện Vụ KHTC, Vụ Tuyên truyền

Phòng họp nhà D

8h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Họp Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình CTDT/16-20

Văn phòng Chương trình CTDT/16-20

 

VPCT

Số 142, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

14h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Chủ trì Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2016 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc.

Vụ Tổng hợp, Học viện Dân tộc

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Thành viên Hội đồng KH UBDT 2014-2016;

- Thành viên Hội đồng KH&CN UBDT 2016-2020;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ , đơn vị của Ủy ban;

- Cán bộ Vụ Tổng hợp, Học viện Dân tộc.

Phòng họp nhà C