LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 19/3/2018 đến 23/3/2018)

11:12 AM 16/03/2018 |   Lượt xem: 328 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(19/3)

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba
(20/3)

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Chủ trì họp Hội đồng lương Ủy ban

Vụ TCCB

Các đồng chí thành viên Hội đồng lương

Phòng họp nhà B

13h30

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Dự Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018 của Học viện Dân tộc

 

 

Học viện Dân tộc

14h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia “Chính sách dân tộc, thực trạng và ý tưởng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025” Vụ CSDT - TT, PCN Phan Văn Hùng
- Lãnh đạo Vụ Chính sách dân tộc
- Chánh Văn phòng ĐPCT 135
- Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Phòng họp nhà D

Thứ Tư
(21/3)

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về Đề án xây dựng cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS công tác tại vùng DTTS & MN

Vụ TCCB

Đ/c Phạm Thúc Thủy, PVT vụ Tổ chức cán bộ và chuyên viên tham mưu

 

Phòng làm việc của TT, PCN

8h30

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Họp Ban Tổ chức Hội thảo “Đánh giá hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS tại Việt Nam”

Vụ CSDT

Đ/c Nguyễn Văn Tân PVT Vụ Chính sách dân tộc; Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đ/c Nguyễn Trường Giang (Vụ CSDT)

Ngân hàng Chính sách xã hội

Thứ Năm
(22/3)

8h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Làm việc với BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về kế hoạch công tác năm 2018 và giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

- Lãnh đạo Ban Quản lý;

- Lãnh đạo Vụ Kế hoạch-Tài chính;

- Công chức giúp việc TT,PCN.

Phòng họp nhà D

8h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Giảng bài cho Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh

 

 

Học viện Quốc phòng

Thứ Sáu
(23/3)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự Hội nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Đề án trình Hội nghị BCH Trung ương 7 khóa XII     Ban Tổ chức Trung ương, Số 02 Hoàng Văn Thụ
8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I và Chánh Văn phòng BCS Đảng & ĐU;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HC-TK, TP VT-LT.
Phòng họp nhà D