LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 23/10/2017 đến 27/10/2017)

09:47 PM 23/10/2017 |   Lượt xem: 2195 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(23/10)

8h00

BT, CNUB 
Đỗ Văn Chiến

Dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

 

 

Nhà Quốc hội

Thứ Ba
(24/10)

14h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Đề án xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức DTTS cho CB,CC,VC theo 4 nhóm đối tượng

Học viện Dân tộc

Theo Giấy mời

Hội trường nhà C

Thứ Tư
(25/10)

13h30

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Dự, chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan UBDT lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022 Văn phòng Hội CCB Theo Giấy mời Hội trường nhà C

13h30

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan UBDT lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022

Văn phòng Hội CCB

Theo Giấy mời

Hội trường nhà C

Thứ Năm
(26/10)

14h00

BT, CNUB 
Đỗ Văn Chiến

- Hội ý Lãnh đạo Ủy ban;

- Họp Lãnh đạo Ủy ban về công tác chuẩn bị “Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT và DNTB người DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017”.

Văn phòng UB và các Vụ: TH,  DTTS, CSDT, TCCB, Tuyên truyền, VP 135

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Thủ trưởng, công chức tham mưu công tác tổ chức Lễ tuyên dương của  các Vụ: DTTS, CSDT, TCCB, Tuyên truyền, VP 135;

- Nhóm soạn thảo Báo cáo trung tâm.

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HCTK, QTBV, KTTV, VTLT.

Hội trường nhà C

Thứ Sáu
(27/10)

8h00

BT, CNUB
Đỗ Văn Chiến

Dự Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày Báo Dân tộc và Phát triển ra số đầu tiên (27/10/2002-27/10/2017)

Báo DT&PT

- TT,PCN Nông Quốc Tuấn

- Theo Giấy mời

Nhà khách 299 Bộ Quốc phòng; 145 Trích Sài, Hà Nội