LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 6/11/2017 đến 10/11/2017)

08:57 AM 06/11/2017 |   Lượt xem: 2132 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(6/11)

8h00

BT, CNUB  
Đỗ Văn Chiến

Dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

   

Nhà Quốc hội

14h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp chuẩn bị nội dung làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về việc Truyền hình trực tiếp “Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT & DNTB người DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017”

Vụ Tuyên truyền

Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Tuyên truyền, Dân tộc thiểu số, Văn phòng UB

Phòng họp nhà B

Thứ Ba
(7/11)

8h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự Hội thảo của Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam

Văn phòng UB

 

Đại học Thái Nguyên

Thứ Tư
(8/11)

14h00 BT, CNUB
Đỗ Văn Chiến
Họp Lãnh đạo Ủy ban:
- Kiểm điểm các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị “Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT và DNTB người DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017”;
- Các công việc có liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban.
Văn phòng UB và các Vụ: TH, KHTC, DTTS, CSDT, TCCB, Tuyên truyền,    VP 135 - Lãnh đạo Ủy ban;
- Thủ trưởng, công chức tham mưu công tác tổ chức Lễ tuyên dương của  các Vụ: DTTS, CSDT, TCCB, Tuyên truyền, VP 135;
- Lãnh đạo Vụ: TH, KHTC;
- Nhóm soạn thảo Báo cáo trung tâm;
- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HCTK, QTBV, KTTV, VTLT
Hội trường nhà C

Thứ Năm
(9/11)

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Họp BTV Đảng ủy cơ quan về duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn UBDT và công tác cán bộ

Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy

- Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy

- Các đồng chí Ủy viên BTV Công đoàn 

Phòng họp nhà B

8h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Họp về tiến độ xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn

Vụ KHTC, BQL các DAĐTXD

Lãnh đạo Vụ KHTC, BQL các DAĐTXD, Nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn

Phòng họp nhà D

9h00

TT, PCN
Đinh Quế Hải

Chủ trì tiếp, làm việc với chuyên gia UNDP và nghe báo cáo về tín dụng ở một số nhóm dân tộc thiểu số Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Ủy ban - Đại diện một số Vụ, đơn vị (theo giấy mời) Hội trường Nhà C
14h00 TT, PCN
Lê Sơn Hải
Dự gặp gỡ với Bộ Tư lệnh Hải quân Văn phòng UB   Thành phố Hải Phòng
14h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban về: Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại UBDT và Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình Trung tâm Thông tin

- Lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Thông tin

- Lãnh đạo Văn phòng UB; lãnh đạo, chuyên viên phòng VTLT, phòng QT-BV
Phòng họp nhà D

Thứ Sáu
(10/11)

8h30

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Quy chế về quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc Trung tâm Thông tin

- Lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Thông tin

- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ TCCB
Phòng họp nhà D