LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018)

04:29 PM 22/06/2018 |   Lượt xem: 391 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(25/6)

8h00
(Cả ngày)

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

Văn phòng UB

 

Hội trường Trung ương, số 1 Hùng Vương, HN

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc khu vực miền Đông Nam bộ 6 tháng đầu năm 2018

Văn phòng UB

Theo kế hoạch

Tỉnh Tây Ninh

8h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Dự Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 khu vực các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Văn phòng UB

 

Tỉnh Thái Nguyên

Từ ngày 23/6 đến  06/7/2018

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Trưởng Đoàn công tác đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Australia

Vụ Tổ chức cán bộ

Theo kế hoạch

Australia

Thứ Ba
(26/6)

 

8h00

BT, CN 
Đỗ Văn Chiến

Nghe vụ KHTC báo cáo về nội dung chuẩn bị xây dựng KH, dự toán NSNN năm 2019; KH tài chính NSNN 03 năm 2019 - 2021

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Lãnh đạo Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Chánh Văn phòng Ủy ban, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Phòng họp nhà D

8h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Làm việc với Học viện Dân tộc và Vụ Tổ chức cán bộ về nội dung các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018

Học viện Dân tộc

- Lãnh đạo, chuyên viên Học viện Dân tộc

- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ

Hội trường nhà C

Thứ Tư
(27/6)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Họp  Ban Cán sự Đảng Ủy ban nghe báo cáo tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ và báo cáo của Ban Cán sự Đảng báo cáo Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng BCSĐ & ĐU

- Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng;

- Lãnh đạo Văn phòng BCSĐ & ĐU;

- Chánh Văn phòng Ủy ban, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Phòng họp nhà D

14h00  TT, PCN
Nông Quốc Tuấn
Dự sơ kết công tác văn phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Văn phòng UB

- Toàn thể công chức, người lao động Văn phòng Ủy ban;

- Công chức, người lao động Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh dự trực tuyến.
Hội trường nhà C

Thứ Năm
(28/6)

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

Văn phòng BCSĐ&ĐU

 

Trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

16h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Chủ trì “Lễ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thị Hạnh giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc”

Văn phòng UB, Vụ Tổ chức cán bộ

- Lãnh đạo Ủy ban;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban;
- Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban;
- Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng Đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh dự trực tuyến.
- Đại diện Ban Thường vụ Hội CCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban;
- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng Hành chính - Thư ký.

Hội trường nhà C

Thứ Sáu
(29/6)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Văn phòng BCSĐ&ĐU

Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban

Tòa nhà Quốc hội