LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 11/9/2017 đến 15/9/2017)

03:26 PM 11/09/2017 |   Lượt xem: 9369 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(11/9)

8h00

BT, CNUB
Đỗ Văn Chiến

- Hội ý Lãnh đạo Ủy ban;

-Thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ Lễ Tuyên dương NCUT, NSTT, DNTB;

-Thông qua mẫu phôi khen thưởng của Ủy ban.

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo: Vụ Tổng hợp, Vụ KHTC; Vụ DTTS, Vụ TCCB

- Lãnh đạo Văn phòng và công chức phòng HCTK.

Phòng họp nhà D

 

TT, PCN
 Phan Văn Hùng

Đi nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc  (từ ngày 06 đến ngày 15/9/2017)

 

 

Trung Quốc

Thứ Ba
(12/9)

08h00

TT, PCN 
Đinh Quế Hải

- Làm việc về Đề án Hỗ trợ đồng bào DTTS chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt;

- Làm việc về báo cáo của Tổ Công tác (Quyết định số 395/QĐ-UBDT)

Vụ Chính sách Dân tộc

- Lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc;

- Tổ Công tác (Quyết định số 395/QĐ-UBDT).

Phòng họp nhà D

08h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Vụ Tuyên truyền

VP BCSĐ, ĐU

Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng họp nhà B

12h00

BT, CNUB 
Đỗ Văn Chiến

Đi khảo sát thực tế tại tỉnh Lâm Đồng (Từ ngày 12 đến ngày 14/9/2017)

Văn phòng UB Vụ ĐP II

Theo Kế hoạch

Tỉnh Lâm Đồng

Thứ Tư
(13/9)

08h00

TT, PCN
Hà Hùng

Làm việc với Vụ DTTS về nhiệm vụ công tác tháng 9 và các Đề án trình Thủ tướng Chính phủ năm 2017

Vụ DTTS

Lãnh đạo Vụ Dân tộc Thiểu số

Phòng họp nhà D

9h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự họp phiên thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Văn phòng UB Vụ DTTS

 

Nhà Quốc hội

Thứ Năm
(14/9)

08h00

TT, PCN
Hà Hùng

Làm việc với Văn phòng Ủy ban về tình hình công tác tháng 9 và  nhiệm vụ các phòng, đơn vị trực thuộc

Văn phòng UB

Lãnh đạo Văn phòng

Phòng họp nhà D

8h30

TT, PCN 
Đinh Quế Hải

Dự Lễ Công bố Chiến lược Hợp tác Quốc gia của nhóm Ngân hàng TG

Vụ Hợp tác Quốc tế

 

Ks Hilton, Hà Nội

8h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Chủ trì Tọa đàm khoa học về một số thuật ngữ và chính sách dự kiến đề xuất trong “Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS và MN”

Vụ Pháp chế

Theo Giấy mời

Hội trường nhà C

10h00

TT, PCN
Đinh Quế Hải

Làm việc lần cuối về công tác chuẩn bị Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc tại tỉnh Thái Nguyên

Vụ Hợp tác Quốc tế

Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế

Phòng họp nhà B

Thứ Sáu
(15/9)

08h00

BT, CNUB
Đỗ Văn Chiến

Làm việc về nguồn vốn thực hiện Quyết định số 2085 và Quyết định số 2086

Vụ CSDT, ĐPI, KHTC

- TT, PCN Đinh Quế Hải;

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: CSDT, ĐPI, KHTC.

Phòng họp nhà D

10h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự Đại hội Chi bộ Nhà khách Dân tộc

 

 

Nhà khách 299, Bộ Quốc phòng