LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 18/9/2017 đến 22/9/2017)

03:46 PM 18/09/2017 |   Lượt xem: 2201 |   In bài viết | 

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(18/9)

8h00

BT, CN UB 
Đỗ Văn Chiến

- Chủ trì Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.

- Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào

Vụ Hợp tác Quốc tế

Theo kế hoạch

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

8h00

TT, PCN
Hà Hùng

Dự Đại hội Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số

 

 

Hội trường nhà C

16h30

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Tiếp đoàn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng UB,Vụ DTTS

Theo kế hoạch

Nhà khách 299, Bộ Quốc phòng

Thứ Ba
(19/9)

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
(20/9)

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Dự Đại hội Chi bộ Vụ Tuyên truyền

 

 

Hội trường nhà C

Thứ Năm
(21/9)

8h00 BT, CN UB 
Đỗ Văn Chiến
Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban về công tác cán bộ Văn phòng BCSĐ, Đảng ủy và Vụ TCCB

- Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng;

- Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ; Văn phòng BCSĐ, Đảng ủy.   

Phòng họp nhà D

Thứ Sáu
(22/9)

8h00

BT, CN UB 
Đỗ Văn Chiến

Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2017

Vụ Tuyên truyền

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Tập thể lãnh đạo Vụ Tuyên truyền;

- Đại diện lãnh đạo: Vụ KHTC, Vụ TCCB, VPUB.
Phòng họp nhà D

14h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Chủ trì Hội thảo góp ý Đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển KTXH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam”

Trung tâm Thông tin

Theo Giấy mời

Hội trường nhà C