LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 25/9/2017đến 29/9/2017)

07:14 AM 22/09/2017 |   Lượt xem: 2132 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(18/9)

Thứ 3
(19/9)

Thứ 4
(20/9)

Thứ 5
(21/9)

Thứ 6
(22/9)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Xuân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy 

Giải quyết công việc

Trưởng đoàn Kiểm tra công tác CCHC, công tác TCCB và công tác TĐKT tại Học viện Dân tộc

Trưởng đoàn Kiểm tra công tác CCHC, công tác TCCB và công tác TĐKT tại Tạp chí Dân tộc

Dự họp góp ý dự thảo Đề án tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tại Bộ Nội vụ

Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Đi công tác tại CHLB Đức 

Đi công tác tại CHLB Đức 

Đi công tác tại CHLB Đức 

Đi công tác tại CHLB Đức 

Đi công tác tại CHLB Đức 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng -
Phụ trách
Hà Việt Quân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

VĂN PHÒNG (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

8h00: Họp giao ban LĐUB

14h00: Họp  LĐ Vụ

Làm việc với các Vụ, đơn vị

Giải quyết công việc

Làm việc với các Vụ, đơn vị

Làm việc với Văn phòng Hội đồng Khoa học

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp  LĐ Vụ

Chỉ đạo công tác xây dựng báo cáo

Giải quyết công việc

Chỉ đạo công tác xây dựng báo cáo

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp  LĐ Vụ

8h00: Dự Hội thảo tại Học viện Âm nhạc

Chiều: Giải quyết công việc

Thành lập Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2017

Chỉ đạo thực hiện đề tài cấp bộ năm 2017

Thành lập Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài cấp quốc gia đợt 4 lần 1

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp  LĐ Vụ

Đi Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT

Chủ trì phối hợp BDT Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về BVMT cho đồng bào DTTS

Chủ trì phối hợp BDT Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về BVMT cho đồng bào DTTS

Trao đổi, thống nhất với Ban Tổ chức rút kinh nghiêm trong tổ chức Hội nghị (Kiên Giang)

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Sáng: Đi họp

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Sáng: Đi họp

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Đi công tác 

Đi công tác 

Đi công tác 

Đi công tác 

Đi công tác 

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Đi công tác nước ngoài 

Đi công tác nước ngoài 

Đi công tác nước ngoài 

Đi công tác nước ngoài 

Đi công tác nước ngoài 

Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Chủ trì Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về phát sóng trực tiếp Lễ tuyên dương học sinh 2017

Làm việc với Trung tâm Thanh thiếu niên về địa điểm tổ chức Lễ tuyên dương học sinh 2017

Đi công tác Sơn La 

Đi công tác Sơn La 

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Chủ trì Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Xây dựng Kế hoạch triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg học sinh 2017

Giải quyết công việc 

Đi công tác Tuyên Quang 

Đi công tác Tuyên Quang 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Chủ trì Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I (đang chờ cập nhật)

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Đi công tác tại CHLB Đức 

Đi công tác tại CHLB Đức 

Đi công tác tại CHLB Đức 

Đi công tác tại CHLB Đức 

Đi công tác tại CHLB Đức 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban tuần

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần 39

Chiều: Giải quyết công việc

Dự Hội nghị do Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì tại thành phố Cần Thơ

Dự Hội nghị do Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì tại  thành phố Cần Thơ

Chủ trì tiếp Đoàn người có uy tín tỉnh Bình Phước

Chỉ đạo hoàn thiện 02 báo cáo liên quan đến khiếu kiện của công dân tỉnh Sóc Trăng

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự họp giao ban tuần 39

Chiều: Giải quyết công việc

Tham gia, phối hợp Vụ Tổng hợp tổ chức tập huấn BVMT tại tỉnh Kiên Giang

Tham gia, phối hợp Vụ Tổng hợp tổ chức tập huấn BVMT tại tỉnh Kiên Giang

Tham gia, phối hợp Vụ Tổng hợp tổ chức tập huấn BVMT tại tỉnh Kiên Giang

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Sáng: Dự họp giao ban tuần 39

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo Phòng HC-TH báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Chỉ đạo Phòng HC-TH báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan

Tiếp Đoàn người có uy tín tỉnh    Bình Phước

Chỉ đạo báo cáo tuần 39

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Công tác Tuyên Quang, Hà Giang

Công tác Tuyên Quang, Hà Giang

Công tác Tuyên Quang, Hà Giang

Công tác Tuyên Quang, Hà Giang

Công tác Tuyên Quang, Hà Giang

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC 

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì hội ý công tác tuần 40 tại phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Nghe báo cáo việc chuẩn bị thẩm định thực tế cấp phép hoạt động đào tạo; ký các Chương trình phối hợp tại phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Làm việc với Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của Ủy ban Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Giảng bài Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2017 tại Hội trường nhà C

8h00: Trưởng đoàn viếng đám tang mẹ đồng chí Hàn Thị Minh Thảo, chuyên viên chính Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tại Bệnh viện 103, Hà Đông

10h30: Chủ trì Hội thảo về quản lý khoa học tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

8h30: Tham dự Hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ tại số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

14h00: Tiếp dân định kỳ tại phòng làm việc

8h30: Chủ trì Hội thảo: “Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng DTTS giai đoạn 2016-2020” tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Dự chỉ đạo Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thu Trang tại Hội trường tầng 3 nhà A

15h00: Dự chỉ đạo Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thu Phương Trang tại Hội trường tầng 3 nhà A

16h00: Họp nhóm biên soạn tài liệu "Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc ở Việt Nam" tại phòng họp tầng 2 nhà A

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h30: Dự họp hội ý công tác tuần 40 tại phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Họp với Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

15h00: Họp với Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

Đi công tác thực hiện Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng

Đi công tác thực hiện Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng

Đi công tác thực hiện Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng

Đi công tác thực hiện Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

Nghỉ ốm Nghỉ ốm Nghỉ ốm

8h30: Dự giảng bài lớp Lào năm 2017 của TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội trường nhà C

14h00: Chủ trì họp triển khai Kế hoạch xây dựng Cổng thông tin điện tử thành phần của các đơn vị sự nghiệp tại phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Dự họp với Hội đồng tư vấn thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo 4 nhóm đối tượng của Đề án 402 tại phòng họp tầng 2 nhà A

10h30: Họp về biên soạn Đề án Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo 4 nhóm đối tượng của Đề án 402 tại phòng họp tầng 2 nhà A

15h00: Dự Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thu Phương Trang tại Hội trường tầng 3 nhà A

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Dự họp hội ý công tác tuần 40 tại phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Nghe báo cáo việc chuẩn bị thẩm định thực tế cấp phép hoạt động đào tạo; ký các Chương trình phối hợp tại phòng họp tầng 2 nhà A

15h00: Họp với Vụ Tổng hợp về kiểm tra tiến độ Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ năm 2017

Giải quyết công việc 8h00: Trưởng đoàn sinh hoạt chuyên đề quý III/2017 của Đảng bộ Học viện Dân tộc tại Khu di tích K9, Ba Vì, Hà Nội

8h30: Họp về công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn thẩm định thực tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cấp phép hoạt động đào tạo tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

8h30: Họp giao ban tuần CBCC

14h30: Họp Báo cáo tiến độ Dự án ĐTCB (Vụ TH)

8h30: Họp triển khai diễn đàn CT 135

14h30: Họp triển khai Đề án CNTT trình TTg CP

8h30: Chủ trì họp thảo luận góp ý hoàn thiện phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc 

14h30: Họp nhóm triển khai Đề tài “Nghiên cứu giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT”

Sáng: Họp về bổ nhiệm lãnh đạo phòng (Vụ TCCB)

14h30: Họp nhóm triển khai Dự án BVMT

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

8h30: Họp giao ban tuần CBCC 8h30: Họp triển khai diễn đàn CT 135 Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải
8h30: Họp giao ban tuần CBCC 8h30: Họp triển khai diễn đàn CT 135 Sáng: Báo cáo kết quả Chương trình QLCB DTTS (Vụ  KHTC & TCCB) 14h30: Họp nhóm triển khai Dự án BVMT Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Duyệt Tạp chí Dân tộc số tháng 9 để đưa đi in

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Dự giao ban báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung 

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Phó Giám đốc Phụ trách
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc