DỰ THẢO: Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ lĩnh vực công tác dân tộc

11:18 AM 12/07/2021 |   Lượt xem: 51014 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc đăng tải bộ Hồ sơ dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ lĩnh vực công tác dân tộc: du-thao-vi-tri-viec-lam.zip 

Ủy ban Dân tộc đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản dự thảo Thông tư trên, gửi về Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, trước ngày 15/7/2021 để tổng hợp, hoàn thiện; file mềm gửi đến thư điện tử: nguyenthanhtung@cema.gov.vn

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tùng, (Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Dân tộc); điện thoại: 0971 108811.

Trân trọng.

- - - - -

Chi tiết: Công văn số 904/UBDT-TCCB ngày 08/7/2021