Dự thảo Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức

08:18 PM 01/07/2021 |   Lượt xem: 47292 |   In bài viết | 

Toàn văn Dự thảo Thông tư: Du thao TT quy che boi duong kien thuc dan toc.docx 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về thư điện tử: vutochuccanbo@cema.gov.vn để tổng hợp.

Thông tin xin liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Dân tộc. Điện thoại: 08043393