Thông báo: V/v khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc

02:41 PM 06/10/2017 |   Lượt xem: 4536 |   In bài viết | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ khảo sát hiện trạng và nhu cầu thông tin, dữ liệu phục vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc”. 

Tải công văn tại đây

Tải biểu mẫu khảo sát tại đây

Trân trọng cảm ơn!