Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc hội ý Lãnh đạo về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 11 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 năm 2018

10:23 AM 17/03/2018 |   Lượt xem: 369 |   In bài viết | 

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

I. Về kết quả điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 11:

1. Cơ bản đồng ý với Dự thảo cáo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 (tháng 3/2018) do Văn phòng chuẩn bị.

- Trong tuần, Lãnh đạo Ủy ban đã lãnh đạo, điều hành công việc theo đúng lịch công tác tuần đã đề ra và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tiếp và làm việc với Đoàn Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Biên giới Cộng hòa Liên bang Myanmar; lãnh đạo Ủy ban tham dự Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam- Lào năm 2018; tham gia Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc tại tỉnh Sơn La; tham dự kỳ họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; tham dự Hội nghị của Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Lãnh đạo Ủy ban cùng Đoàn Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Biên giới Cộng hòa Liên bang Myanmar làm việc tại các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo Ủy ban đã làm việc một số vụ, đơn vị nghe báo cáo và cho ý kiến về xây dựng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao tại Quyết định số 64/QĐ-UBDT.

2. Phê bình, nhắc nhở một số vụ, đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tuần 11

- Phê bình: Thanh tra Ủy ban chưa trình Lãnh đạo Ủy ban ký phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018;

- Nhắc nhở:

+ Vụ Chính sách dân tộc, Trung tâm Thông tin chưa tham mưu xử lý văn bản đã quá hạn (mỗi đơn vị 02 văn bản, có biểu phụ lục thống kê kèm theo gửi đơn vị);

+ Văn phòng Ủy ban nộp chậm báo cáo về đấu thầu dẫn đến việc Vụ Kế hoạch-Tài chính bị phê bình tham mưu văn bản chậm tại cuộc Hội ý tuần 10;

II. Nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 (từ ngày 19/3 đến 23/3/2018)

1. Hoạt động của Lãnh đạo Ủy ban:

Làm việc với Vụ Chính sách dân tộc cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia “Chính sách dân tộc, thực trạng và ý tưởng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025”; Làm việc với Vụ TCCB về Đề án “Xây dựng cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS công tác tại vùng DTTS&MN”; Dự Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018 của Học viên Dân tộc; Họp Ban Tổ chức Hội thảo “Đánh giá hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS tại Việt Nam”; Làm việc với Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng về Kế hoạch công tác năm 2018 và giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trụ sở 349 Đội Cấn.

2. Giao nhiệm vụ các vụ, đơn vị:

2.1. Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đoàn cấp cao của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

2.2. Vụ Kế hoạch-Tài chính tham mưu, xây dựng văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018;

2.3. Đề nghị BTV Công đoàn Ủy ban chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động trình Lãnh đạo Ủy ban;

2.4. Vụ Tổng hợp chuẩn bị số liệu, nội dung, xây dựng Dự thảo báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2018 trình Lãnh đạo Ủy ban vào tuần thứ 13;

2.5. Văn phòng Ủy ban:

- Để tham mưu xử lý các văn bản đến kịp thời, Văn phòng được chuyển trực tiếp đến các vụ, đơn vị để xử lý một số loại văn bản sau:

+ Văn bản của bộ, ngành, địa phương gửi về theo yêu cầu báo cáo của Ủy ban Dân tộc;

+ Văn bản đã rõ vụ, đơn vị tham mưu có tính chất thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh nội dung xử lý văn bản đến theo quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc (ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 25/9/2017) cho phù hợp;

2.6. Vụ Địa phương III, Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Trên đây là Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại buổi hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo điều hành tuần 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 năm 2018. Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

(Theo Thông báo số 28/TB-UBDT ngày 16/3/2018)