04:00 PM 15/06/2022  Lượt xem: 76
Ngày 14/6/2022, đồng chí Hoàng Thị Hạnh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã làm việc với Vụ Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Thông báo số 890/TB-UBDT ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban tại cuộc họp về chuẩn bị triển khai các dự án, tiểu dự án và các nội dung thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTD&MN năm 2022 do Uỷ ban Dân tộc quản lý và một số nhiệm vụ liên quan.

 03:34 PM 14/06/2022  Lượt xem: 71
Ngày 13/6/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 24.

 03:02 PM 22/04/2022  Lượt xem: 572
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc làm việc về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

 03:07 PM 30/03/2022  Lượt xem: 859
Ngày 28/3/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì họp Lãnh đạo Ủy ban.

 03:51 PM 18/02/2022  Lượt xem: 3399
Ngày 18/02, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và một số chuyên gia.

 02:02 PM 16/02/2022  Lượt xem: 1475
Ngày 14/02/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 07.

 01:54 PM 16/02/2022  Lượt xem: 1413
Ngày 08/02/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì họp với Khối các cơ quan làm công tác tuyên truyền về chương trình công tác năm 2022.