11:41 AM 31/01/2019  Lượt xem: 110
Báo cáo Tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

 03:19 PM 15/01/2019  Lượt xem: 97
Ngày 05/01/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban-Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương HSSV DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018 đã chủ trì cuộc họp tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Lễ Tuyên dương. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh-Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương và đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ Tuyên dương.

 10:53 AM 10/01/2019  Lượt xem: 113
Ngày 17/12/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến chỉ đạo, góp ý đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm và một số công việc có liên quan của Chương trình CTDT/16-20. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ Tổng hợp, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Chương trình CTDT/16-20.

 09:45 AM 26/12/2018  Lượt xem: 161
Ngày 21/12/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 51 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 52. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Y Thông; Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.