03:12 PM 16/02/2017 Lượt xem: 1010
Ngày 13/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 07 và Chương trình công tác tuần thứ 08 năm 2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của Ủy ban.

09:20 AM 04/01/2017 Lượt xem: 4448
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng ( Chủ đầu tư), Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị tư vấn dự án xây dựng Trụ sở Ủy ban dân tộc tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

10:05 PM 22/12/2016 Lượt xem: 2638
Ngày 19/12/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 50 (từ ngày 12/12 đến ngày 16/12) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 51.

11:46 AM 09/12/2016 Lượt xem: 226
Ngày 05/12/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 48 (từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 49. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp và Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

10:02 AM 25/11/2016 Lượt xem: 155
Ngày 21 tháng 11 năm 2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 46 và nhiệm vụ công tác tuần 47 tháng 11 năm 2016. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp và Văn phòng Ủy ban.

02:56 PM 09/11/2016 Lượt xem: 184
Ngày 07/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần 44 và nhiệm vụ công tác tuần 45 năm 2016. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn; đại diện lãnh đạo các Vụ: Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổng hợp và Văn phòng Ủy ban.

02:56 PM 09/11/2016 Lượt xem: 987
Ngày 31/10, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Đỗ Văn Chiến đã chủ trì họp giao ban công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (Vụ Địa phương II, III và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự họp trực tuyến).