10:49 AM 09/11/2018  Lượt xem: 126
Ngày 02/11/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban; Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy. Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Tổng hợp báo cáo công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018; ý kiến phát biểu của các đồng chí trong cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

 08:48 AM 15/10/2018  Lượt xem: 194
Báo cáo Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018

 02:28 PM 05/10/2018  Lượt xem: 186
Ngày 11/9/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo Ủy ban với các đơn vị Chủ đầu tư về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư các dự án năm 2018 của Ủy ban Dân tôc. Tham dự có đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin, Học viện Dân tộc, Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng.

 03:47 PM 19/09/2018  Lượt xem: 191
Ngày 13/9/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Đề án xây dựng chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer; đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Đề án). Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị: Chính sách Dân tộc, Kế hoạch-Tài chính, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Dân tộc thiểu số, Tuyên truyền, Văn phòng điều phối Chương trình 135, Văn phòng Ủy ban.

 09:34 AM 12/09/2018  Lượt xem: 206
Ngày 28/8/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan Ủy ban Dân tộc (viết tắt là Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự có 10/11 thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc.

 09:10 AM 27/08/2018  Lượt xem: 346
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tuần 34

 09:12 AM 20/08/2018  Lượt xem: 291
Ngày 09/8/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp nghe Vụ Tổ chức Cán bộ báo cáo công tác chuẩn bị thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và thi tuyển công chức năm 2018. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ủy ban Dân tộc, Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc, tập thể lãnh đạo và một số công chức của Vụ Tổ chức Cán bộ.