8 giờ trước  Lượt xem: 13
Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc làm việc về triển khai xây dựng Thuyết minh giai đoạn 2 (2021-2025) của Chương trình “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, mã số CTDT/16-20 (gọi tắt là Chương trình CTDT/16-20).

 09:53 AM 26/07/2019  Lượt xem: 347
Ngày 18 tháng 7 năm 2019, tại Phòng hội trường nhà C, Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì cuộc họp Tổ biên soạn chuyên đề “Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số”

 10:32 AM 12/07/2019  Lượt xem: 436
Ngày 04 tháng 7 năm 2019, tại Phòng họp nhà D Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì buổi làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

 02:58 PM 09/07/2019  Lượt xem: 419
Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban về rà soát việc làm thêm giờ của Văn phòng và các vụ, đơn vị; công tác cán bộ và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019.

 10:45 AM 01/07/2019  Lượt xem: 424
Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì Hội nghị công tác cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

 10:28 AM 24/06/2019  Lượt xem: 435
Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì buổi làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp;Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

 02:19 PM 17/05/2019  Lượt xem: 519
Ngày 13/5/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp nghe Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng , Vụ Kê hoạch - Tài Chính, Văn phòng Ủy ban báo cáo nội dung triển khai thực hiện tiến độ, phương án quản lý, vận hành trụ sở Ủy ban Dân tộc tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.