09:02 AM 19/06/2018  Lượt xem: 29
Ngày 15/6/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 24 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 25. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải; Lãnh đạo các vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy, Giám đốc DA xây dựng trụ sở cơ quan UBDT 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

 08:56 AM 11/06/2018  Lượt xem: 55
Ngày 8/6/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 23 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 24. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; lãnh đạo các vụ, đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy, Giám đốc DA xây dựng trụ sở cơ quan UBDT 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

 09:38 AM 08/06/2018  Lượt xem: 56
Ngày 25/5, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban và Trung tâm Thông tin về việc triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc.

 09:38 AM 08/06/2018  Lượt xem: 45
Ngày 06/6/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trị Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018.

 09:09 AM 08/06/2018  Lượt xem: 59
Thực hiện Công văn 4436/VPCP-QHĐP, ngày 14/5/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ “V/v điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc năm 2018”; ngày 30/5/2018, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì cuộc Họp góp ý đối với đề cương Đề án tiếp nhận nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

 03:39 PM 01/06/2018  Lượt xem: 761
Sáng 01/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018.

 03:30 PM 28/05/2018  Lượt xem: 59
Ngày 25/5/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 21 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 22. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; lãnh đạo các vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy.