08:36 AM 16/06/2020  Lượt xem: 230
Ngày 02/6/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì cuộc làm việc với Tạp chí Dân tộc rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020.

 10:10 AM 08/06/2020  Lượt xem: 249
Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì cuộc họp góp ý của các vụ, đơn vị về Đề án xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển điện tử.

 03:45 PM 28/05/2020  Lượt xem: 300
Ngày 14/5/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020.

 08:51 AM 20/05/2020  Lượt xem: 324
Ngày 18/5/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban về một số nội dung liên quan đến xây dựng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin báo cáo và duy trì Hệ thống quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng Internet.

 03:39 PM 31/03/2020  Lượt xem: 2351
Vào hồi 14h30 ngày 27/3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã họp với các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBDT, tiếp tục triển khai chủ trương quyết liệt của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

 12:00 PM 25/03/2020  Lượt xem: 1934
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc họp kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Công văn số 339/UBDT-VP ngày 20/3/2020.

 12:00 PM 20/03/2020  Lượt xem: 627
Sau khi thống nhất trong Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Ủy ban (cuộc họp sáng ngày 20/3/2020), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ nay đến hết 31/3/2020 như sau: