09:07 AM 17/09/2019  Lượt xem: 522
Ngày 06 tháng 9 năm 2019, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

 09:39 AM 05/09/2019  Lượt xem: 610
Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo ISO của Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban Dân tộc và triển khai kế hoạch thời gian tới

 10:10 AM 22/08/2019  Lượt xem: 702
Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc làm việc về triển khai xây dựng Thuyết minh giai đoạn 2 (2021-2025) của Chương trình “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, mã số CTDT/16-20 (gọi tắt là Chương trình CTDT/16-20).

 09:53 AM 26/07/2019  Lượt xem: 1115
Ngày 18 tháng 7 năm 2019, tại Phòng hội trường nhà C, Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì cuộc họp Tổ biên soạn chuyên đề “Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số”

 10:32 AM 12/07/2019  Lượt xem: 1113
Ngày 04 tháng 7 năm 2019, tại Phòng họp nhà D Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì buổi làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

 02:58 PM 09/07/2019  Lượt xem: 1066
Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban về rà soát việc làm thêm giờ của Văn phòng và các vụ, đơn vị; công tác cán bộ và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019.

 10:45 AM 01/07/2019  Lượt xem: 1084
Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì Hội nghị công tác cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.