12:03 PM 17/01/2022  Lượt xem: 657
Ngày 17/01, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban để nghe báo cáo kết quả triển khai các nội dung công việc tuần 02 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm tuần 03 năm 2022. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT dự họp trực tuyến.

 05:54 PM 06/01/2022  Lượt xem: 16
Ngày 29/12/2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì hội nghị trực tuyến phối hợp tổng kết công tác cơ quan, công tác xây dựng Đảng và công tác công đoàn cơ quan Ủy ban năm 2021.

 05:47 PM 06/01/2022  Lượt xem: 20
Ngày 04/01/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban.

 12:02 PM 26/12/2021  Lượt xem: 142
Ngày 13/12/2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 51.

 07:37 AM 08/12/2021  Lượt xem: 169
Ngày 06/12/2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 50.

 07:50 AM 01/12/2021  Lượt xem: 79
Ngày 19 tháng 11 năm 2021, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì làm việc với Nhà khách Dân tộc.

 07:46 AM 01/12/2021  Lượt xem: 76
Ngày 19 tháng 11 năm 2021, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc làm việc với Nhà khách Dân tộc nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 604/TB-UBDT ngày 21/05/2021 của Ủy ban Dân tộc.