08:22 AM 16/11/2017 Lượt xem: 1711
Theo Báo cáo số 151/BC-UBDT ngày 10/11/2017 của Ủy ban Dân tộc, trong tháng 10, tập thể lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác dân tộc. Kết quả chỉ đạo, điều hành tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 như sau:

10:59 PM 15/09/2017 Lượt xem: 2392
Ngày 05/9/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Đinh Quế Hải, Phan Văn Hùng và Lê Sơn Hải; Đồng chí Nguyễn Thu minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; thủ trưởng các vụ, đơn vị (Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và VPĐP tại TP Hồ Chí Minh dự họp trực tuyến).

02:01 PM 10/08/2017 Lượt xem: 4136
Ngày 07/8/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm; đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Vụ Tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

09:11 AM 04/07/2017 Lượt xem: 7535
Thực hiện kế hoạch công tác của Ủy ban, ngày 29/6/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc làm việc với Học viện Dân tộc và Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng để nghe báo cáo về tiến độ triển khai xây dựng Học viện Dân tộc và Văn phòng đại diện Thành phố hồ Chí Minh (Văn bản số 39/BC-HVDT ngày 28/6/2016 của Học viện Dân tộc và Văn bản số 29/BC-BQLDA của Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng).

08:05 PM 24/04/2017 Lượt xem: 664
Ngày 18/4/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với Tạp chí Dân tộc về Đề án vị trí việc làm và một số nội dung liên quan. Tham dự có Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc; đồng chí Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban.

02:40 PM 24/04/2017 Lượt xem: 288
Ngày 11/4, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với Vụ Tuyên truyền và hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Nghị định số 13/2017/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017. Tham dự có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và chuyên viên Vụ Tuyên truyền; Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp của Văn phòng Ủy ban.

02:40 PM 24/04/2017 Lượt xem: 281
Ngày 12/4/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng – Trưởng Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT của Ủy ban Dân tộc. Tham dự cuộc họp có đại diện Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ, các thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT và Tổ thư ký giúp việc của Ủy ban Dân tộc.