10:27 AM 17/04/2018  Lượt xem: 63
Ngày 13/4/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 15 (từ ngày 09 đến ngày 13/4/2018) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 16 (từ ngày 16 đến ngày 20/4/2018). Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc; Phó vụ trưởng các vụ: Tổ chức cán bộ, Địa phương I; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy.

 11:14 AM 12/04/2018  Lượt xem: 55
Ngày 30/3/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban; Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy.

 05:05 PM 09/04/2018  Lượt xem: 132
Ngày 29/3/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chủ trì cuộc họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ Dự án Trụ sở UBDT số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; Lãnh đạo Vụ KH-TC, Văn phòng Ủy ban, Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng (USCO), Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng (Đại học Kiến trúc Hà Nội), Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng phát triển Đông Đô (BQP).

 11:34 AM 07/04/2018  Lượt xem: 87
Thực hiện kế hoạch công tác, ngày 4/4/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã có cuộc làm việc với tập thể Lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng; lãnh đạo các vụ, đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Địa phương I, Văn phòng Ủy ban, Văn phòng điều phối Chương trình 135 và Học viện Dân tộc. Sau khi nghe Vụ Chính sách Dân tộc báo cáo nội dung Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội thảo thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 và một số kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

 09:16 PM 06/04/2018  Lượt xem: 80
Ngày 6/4/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 14 (từ ngày 2 đến 6/4) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 15 (từ ngày 9 đến 13/4). Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách dân tộc, Địa phương I, Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển, Văn phòng Ủy ban, Văn phòng BCS Đảng & Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban.

 07:32 PM 06/04/2018  Lượt xem: 805
Ngày 4/4/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo (ĐGH CĐBC) trong hoạt động của cơ quan UBDT. Thành phần dự họp bao gồm Lãnh đạo và chuyên viên được giao thực hiện Đề án của 12 vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 07:41 PM 27/03/2018  Lượt xem: 100
Ngày 23/3/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 12 (từ ngày 19 đến ngày 23/3/2018) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 13 (từ ngày 26 đến ngày 30/3/2018). Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Phan Văn Hùng; Đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; Văn phòng ĐP135; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy; công chức Phòng hành chính-Thư ký; Trưởng phòng Văn thư Lưu trữ.