1 phút trước Lượt xem: 19
Ngày 23/3/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với Tạp chí Dân tộc về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2017. Tham dự có Tổng Biên tập và lãnh đạo một số phòng, ban của Tạp chí Dân tộc; Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban.

1 phút trước Lượt xem: 12
Ngày 22/3/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2017. Tham dự có Phó Tổng biên tập Phụ trách, các Phó Tổng biên tập và lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính của Báo Dân tộc và Phát triển; Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban.

1 phút trước Lượt xem: 17
Ngày 20/3/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì buổi làm việc với các Vụ: Pháp chế, Tổng hợp về đề tài cấp Bộ về nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và các chuyên viên phụ trách.

10:27 AM 04/03/2017 Lượt xem: 959
Ngày 27 tháng 02 năm 2017, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 09 và Chương trình công tác tuần thứ 10 năm 2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, công chức Phòng Thứ ký Tổng hợp của Văn phòng Ủy ban.

02:55 PM 23/02/2017 Lượt xem: 926
Ngày 20 tháng 02 năm 2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 08 và Chương trình công tác tuần thứ 09 năm 2017.

03:12 PM 16/02/2017 Lượt xem: 1095
Ngày 13/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 07 và Chương trình công tác tuần thứ 08 năm 2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của Ủy ban.

09:20 AM 04/01/2017 Lượt xem: 5965
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng ( Chủ đầu tư), Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị tư vấn dự án xây dựng Trụ sở Ủy ban dân tộc tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.