Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tại buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban ngày 01 tháng 7 năm 2019

02:58 PM 09/07/2019 |   Lượt xem: 1368 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 56/TB-UBDT ngày 08/7/2019: xem tại đây