Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại buổi làm việc về việc triển khai xây dựng Khung Chương trình Khoa học công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025

10:10 AM 22/08/2019 |   Lượt xem: 341 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 66/TB-UBDT ngày 20/8/2019: xem tại đây