Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại buổi làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

10:28 AM 24/06/2019 |   Lượt xem: 1049 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 51/TB-UBDTngày 13/6/2019: xem tại đây