Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

03:09 PM 19/07/2021 |   Lượt xem: 597 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 979/TB-UBDT, ngày 16/7/2021 chi tiết xem tại đây