Đài PT-TH Nghệ An trao tặng cụm truyền thanh không dây cho thôn bản khó khăn tại Quỳ Châu

03:10 PM 23/07/2020 |   Lượt xem: 658 |   In bài viết | 

Cụm truyền thanh không dây hỗ trợ tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Được Chương trình mục tiêu Quốc gia hỗ trợ, đợt này 2 bản: Đồng Phầu (Châu Bình) và Nật Trên (Châu Hoàn), huyện Quỳ Châu đã được bàn giao cụm truyền thanh không dây. Trong đó, gồm 1 máy tăng âm truyền thanh 200W, Micro, 4 loa, 1 bộ đầu thu vệ tinh và 1 tivi 43 inch, với tổng giá trị trên 80 triệu đồng.

Mục tiêu của chương trình nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội; ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các kỹ thuật viên của Đài PT -TH Nghệ An trực tiếp lắp đặt và hướng dẫn cách vận hành các thiết bị cho địa phương.

Được biết, trong năm 2020, 6 cụm truyền thanh không dây cho các xã: Châu Tiến (Quỳ Hợp); Diễn Nguyên (Diễn Châu); Châu Thắng (Quỳ Châu); Lưu Kiền (Tương Dương); Lạng Sơn (Anh Sơn) và phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa) sẽ được triển khai lắp đặt .

(truyenhinhnhean.vn)