Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

09:47 AM 19/03/2019 |   Lượt xem: 1438 |   In bài viết | 

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng khen thưởng người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; kết quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua; các chính sách hỗ trợ, ưu tiên của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, với người có uy tín trong đồng bào dân tộc, trong đó có chế độ về thông tin báo chí cấp miễn phí cho người có uy tín, cũng như những quy định về phân công nhiệm vụ, trách nhiệm, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với cộng đồng, với địa phương…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm, có chính sách hỗ trợ tích cực đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, kinh tế, xã hội của tỉnh Sóc Trăng có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7,2% năm 2018, đến cuối năm 2018 có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 3-4%, trong đó đồng bào Khmer giảm nhanh hơn; hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 8,4% (cuối năm 2018), 100% hộ nghèo trong tỉnh được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Sóc Trăng được giữ vững, ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Các cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới... được người dân hưởng ứng tích cực. Trong thành tích chung đó có vai trò rất lớn của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các vị có uy tín là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đồng bào dân tộc.

Để phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể cần thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cấp phát kịp thời đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín; hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào. Đồng thời, tỉnh mong muốn người có uy tín tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc thiểu số về quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động đồng bào giúp đỡ lẫn nhau, nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Dịp này, 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số được biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động thi đua, phát huy vai trò tích cực xây dựng quê hương.

(dantocmiennui.vn)