Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 11 năm 2022

09:56 PM 30/11/2022 |   Lượt xem: 1303 |   In bài viết | 

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị

Báo cáo chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban và kết quả công tác tháng 11 cho thấy, trong tháng vừa qua, Lãnh đạo Uỷ ban đã chỉ đạo, điều hành công việc theo kế hoạch và chương trình đã đề ra; chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý các công việc tiếp tục được chủ động; công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường; công tác phối hợp chỉ đạo đảm bảo hoạt động của Đảng, các tổ chức đoàn thể được thực hiện thường xuyên. Các vụ, đơn vị tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Tại Hội nghị, các vụ đơn vị đã báo cáo bổ sung các kết quả đạt được, đồng thời cho ý kiến thảo luận xoay quanh các nội dung liên quan đến nhiệm vụ triển khai các chính sách dân tộc; giải ngân các nhiệm vụ trong cuối năm 2022; các đề tài khoa học; các nhóm nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền; các phương án vận hành, khai thác Khách sạn Dân tộc; công tác chuẩn bị tổng kết hoạt động năm 2022 của UBDT; kế hoạch tổ chức thăm hỏi, nắm tình hình địa phương, tặng quà cho tập thể, hộ nghèo, gia đình chính sách người DTTS, người có uy tín vùng đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tháng vừa qua, đồng thời yêu cầu tập thể lãnh đạo UBDT, các vụ, đơn vị tập trung nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian; các vụ đơn, vị cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ là tiêu chí đánh giá kết quả công tác cuối năm.

Nhấn mạnh tới một số nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị sớm hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trước ngày 05/12/2022 báo cáo gửi về Vụ Tổ chức Cán bộ; tập trung cao độ cho công tác tài chính kế hoạch, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đặt ra.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Về xây dựng kế hoạch 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2022 sang năm 2023 gửi vụ Kế hoach Tài chính tổng hợp, xây dựng kế hoạch chi tiết làm căn cứ phân bổ vốn năm 2023.

Yêu cầu các vụ, đơn vị tập trung tổ chức thực hiện tốt các Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của cơ quan UBDT năm 2022 có trọng tâm, ngắn gọn, chất lượng; Vụ Tổ chức Cán bộ hướng dẫn về chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các vụ, đơn vị tham mưu văn bản thực hiện việc chúc Tết Nguyên đán năm 2023 tại các địa phương.

Xuân Thường