Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 31, nhiệm kỳ 2020-2025

10:56 AM 06/10/2022 |   Lượt xem: 1375 |   In bài viết | 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý III/2022 của Đảng bộ UBDT cho thấy, trong quý III, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc Hội, Chính phủ và Đảng ủy cấp trên, tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra.

Đảng ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng và Đảng ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, trọng tâm là học tập Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII và tổ chức Hội nghị chuyên đề “Một số vấn đề về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; kịp thời tổ chức kiện toàn Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc khi có biến động về tổ chức bộ máy; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy trong việc thực hiện công tác cán bộ; tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo theo quy định.

Đảng viên trong toàn Đảng bộ đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Đến nay chưa phát hiện đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Toàn cảnh Hội nghị

Trọng tâm trong quý IV/2022, Đảng ủy cơ quan UBDT định hướng tiếp tục tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường triển khai hiệu quả công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng vào công tác chính trị, tư tưởng, lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, tổ chức các Hội nghị chuyên đề và hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy cơ quan và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh việc đánh giá bổ sung những kết quả đã đạt được trong quý III, nêu ra những hạn chế và đề xuất giải pháp, hướng khắc phục để bổ sung, hoàn thiện báo cáo; nghe đồng chí Cầm Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo một số nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong quý III/2022. Đến thời điểm hiện tại các chi bộ đảng đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, qua kỳ đại hội vừa rồi, các tổ chức đảng trực thuộc cần lưu ý, quán triệt sâu sắc về tư tưởng chính trị của đảng viên trước mỗi chu kỳ Đại hội, cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu đơn vị.

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh, Đảng ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong triển khai nhiệm vụ đánh giá công tác xây dựng Đảng; tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết; kịp thời rà soát, kiện toàn tổ chức đảng; làm tốt công tác tư tưởng của đảng viên...

Về các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu, ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng, đề nghị Văn phòng Ban Cán sự đảng tham mưu, tổ chức hội nghị báo cáo, quán triệt nhanh về kết quả Hội nghị; tiếp tục tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đã được giao; tiếp tục tổ chức các hội nghị chuyên đề, các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đảng viên. Yêu cầu các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đã được BCH Đảng ủy giao; Đảng ủy cần xây dựng kế hoạch chi tiết cho công tác kiểm tra đánh giá, thi đua khen thưởng làm căn cứ tổng kết cuối năm.

Xuân Thường