Khai mạc Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm các hoạt động Dự án “Chúng tôi có thể”

10:37 AM 05/08/2022 |   Lượt xem: 905 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu khai mạc Hội thảo

Dự án “Chúng tôi Có thể - Hướng tới Mức sống và Giáo dục tốt hơn” khởi động năm 2019 với sự hỗ trợ tài chính của tập đoàn CJ của Hàn Quốc, đồng triển khai bởi UBDT, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNESCO, cùng với 3 tỉnh là Hà Giang, Ninh Thuận và Sóc Trăng. Dự án thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái các vùng DTTS của Việt Nam, tiếp cận ba vấn đề là: (i) trẻ em không đi học hoặc bỏ học, tập trung vào trẻ em gái DTTS, (ii) bạo lực học đường trên cơ sở giới và (iii) những hạn chế trong việc tiếp cận các cơ hội việc làm của phụ nữ và nữ thanh niên thuộc cộng đồng DTTS. Thông qua hoạt động của Dự án Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số (DTTS) - Dự án EMPS, UBDT là cơ quan chủ trì triển khai 05 hoạt động chính của dự án, bao gồm mô hình thí điểm về nâng cao thu nhập và sinh kế cho phụ nữ và nữ thanh niên DTTS.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thành công trong việc hỗ trợ cho trẻ em gái và phụ nữ DTTS vượt qua các rào cản trong việc tiếp cận cơ hội giáo dục và đào tạo kỹ năng tạo sinh kế, thu nhập, hỗ trợ thúc đẩy các cộng đồng DTTS tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ các DTTS, hướng tới giảm nghèo và phát triển bền vững.

Quang cảnh Hội thảo

Trong cộng đồng DTTS, phụ nữ và trẻ em gái thường là những đối tượng thiệt thòi hơn về khả năng tiếp cận các cơ hội, các nguồn lực. Do vậy, cần tăng cường cơ hội cho các nhóm nữ DTTS được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, dịch vụ và nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế và thị trường lao động nhằm cải thiện việc làm và địa vị kinh tế của họ. Việc phát triển kinh tế vùng DTTS cần triển khai theo hướng đa dạng hóa sinh kế, huy động nguồn lực từ chính cộng đồng kết hợp với nguồn lực bên ngoài, phát huy lợi thế từng địa phương.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trân trọng cảm ơn UNESCO, các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, đối tác kỹ thuật, các chuyên gia đã nhiệt tình đồng hành cùng UBDT triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong rằng UNESCO, các tổ chức đối tác, tiếp tục đồng hành với UBDT để nghiên cứu, chuyển giao, hỗ trợ các cách tổ chức hỗ trợ khoa học, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ, thanh niên DTTS vùng đặc biệt khó khăn, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian tới.

Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết: Thông qua Dự án, hơn 120 phụ nữ, nữ thanh niên DTTS đã học tập kinh nghiệm từ các hợp tác xã tại địa phương, và được nâng cao năng lực để cải thiện thu nhập và sinh kế. Một hệ thống hỗ trợ được thiết lập với sự tham gia của chính quyền địa phương, các đơn vị đào tạo, các hợp tác xã và doanh nghiệp đồng hành. Các kinh nghiệm thu được trong quá trình triển khai các hoạt động Dự án “Chúng tôi Có thể”, cũng như báo cáo nghiên cứu khoảng trống chính sách và tuyển tập các câu chuyện về tầm quan trọng của giáo dục, sẽ đóng góp cho việc thực hiện Chương mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nhân dịp này, ông Christian Manhart bảy tỏ sự chân thành cảm ơn tất cả các đối tác vì sự hợp tác và định hướng cho Dự án một cách hiệu quả. 

Một số sản phẩm tiêu biểu của Dự án được trưng bầy tại Hội thảo

* 05 hoạt động chính do Dự án triển khai:

1- Nghiên cứu khoảng trống chính sách và rào cản đối với giáo dục, đào tạo, việc làm cho trẻ em gái và phụ nữ DTTS;

2- Thu thập những câu chuyện thể hiện vai trò, tác động tích cực của giáo dục, đào tạo đối với trẻ em gái và phụ nữ DTTS;

3- Kết nối các doanh nghiệp và hiệp hội, tổ chức tham quan học tập các mô hình kinh doanh thành công do phụ nữ DTTS làm chủ (thí điểm tại tỉnh Hà Giang);

4- Tổ chức đào tạo cho phụ nữ DTTS nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng về tạo thu nhập và việc làm (thí điểm tại tỉnh Hà Giang);

5- Hội thảo thúc đẩy hợp tác, kết nối hệ sinh thái hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và thanh niên DTTS tỉnh Hà Giang. 

Chia sẻ tọa đàm "Hoa trên đá" tại Hội thảo

Chia sẻ tọa đàm "Lan tỏa và Hành động" tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm