Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Học viện Dân tộc

04:42 PM 30/06/2022 |   Lượt xem: 797 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của HVDT

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 của HVDT và Hội đồng Học viện cho thấy, trong 6 tháng qua, tập thể Lãnh đạo HVDT đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2022 có hiệu quả. Trong đó tiếp tục tổ chức đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm học 2021-2022; thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo trình đại học hệ chính quy năm 2022; triển khai cập nhật, bổ sung tài liệu nhóm đối tượng 3, đối tượng 4; biên soạn 17 chuyên đề tham khảo cho nhóm đối tượng 3, đối tượng 4; phân công triển khai thực hiện Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 – 2030 cho các đơn vị trực thuộc Học viện… HVDT đã nỗ lực, phát huy tính chủ động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 về cơ bản đã hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra. Hội đồng Học viện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ theo trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2022, HVDT phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch đề ra, trong đó tập trung tham mưu kiện toàn nhân sự Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện; rà soát và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 của HVDT; tổ chức tốt công tác tuyển sinh, đào tạo khóa 2 trình độ đại học ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS theo kế hoạch được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phê duyệt; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Học viện năm 2022; triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển HVDT năm 2022; triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo được giao tại Tiểu dự án 5.2 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng triển khai các thủ tục liên quan đến dự án xây dựng HVDT…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ghi nhận những kết quả mà tập thể HVDT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đề nghị tập thể HVDT tiếp tục phát huy. Trong phương hướng 6 tháng cuối năm 2022, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị HVDT cần tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo; tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được giao trong năm 2022…

Nhận định khối lượng công việc trong 6 tháng cuối năm còn rất lớn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải yêu cầu tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của HVDT cần nỗ lực hơn nữa, tăng cường công tác phối hợp, phát huy tinh thần đoàn kết để triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả cao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, GS.TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT khẳng định, trong thời gian còn lại của năm 2022, HVDT sẽ nỗ lực hơn nữa, tập trung toàn lực để thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình và trục phát triển của Chiến lược phát triển HVDT đã được phê duyệt.

((Theo: Nguyệt Thu - HVDT))