Ủy ban Dân tộc: Nâng cao chất lượng công tác truyền thông

07:42 PM 05/08/2020 |   Lượt xem: 1261 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, bà Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền đã báo cáo dự thảo một số định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung như: Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc toàn thứ XIII của Đảng; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020; Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu lần thứ VIII năm 2020…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến nhằm tăng cường công tác truyền thông trong thời gian tới như: cần phải có giải pháp quản lý về chất lượng nội dung, chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021; linh hoạt, chuyển đổi theo các phương thức truyền thông mới; đánh giá hiệu ứng xã hội của báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg; đề xuất xây dựng Trang thông tin tổng hợp về tình hình phát triển KT-XH vùng DTTS của các báo, tạp chí tham gia Quyết định số 45/QĐ-TTg…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đồng thuận và đánh giá cao những ý kiến đề xuất, đóng góp của các đại biểu về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong thời gian tới. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các đơn vị truyền thông của UBDT tăng cường phối hợp chặt chẽ; tăng cường đưa tin và tổ chức truyền thông vận động đồng bào DTTS phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch truyền thông bằng tiếng dân tộc; tăng cường các sự kiện, xây dựng giải pháp đổi mới các hình thức truyền thông…