Ủy ban Dân tộc tập huấn về công tác quản lý chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn

07:36 PM 14/05/2019 |   Lượt xem: 667 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại hội nghị

Tham dự lớp tập huấn có hơn 40 học viên là thủ trưởng các vụ đơn vị thuộc UBDT, kế toán trưởng các đơn vị sự nghiệp và chuyên viên làm công các xây dựng kế hoạch của các đơn vị quản lý nhà nước thuộc UBDT.

Hội nghị đã nghe các giảng viên đến từ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, quán triệt các văn bản hướng dẫn về Luật Kế toán, Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công; Thông tư số 107/2017/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư số 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tổng hợp đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; Thông tư số 137/2017/TT-BTC quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước; báo cáo quyết toán năm và giải đáp các vướng mắc về mẫu biểu báo cáo tài chính theo chế độ kế toán mới; hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm gồm một số nội dung như: Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch; nhiệm vụ, quyền hạn trong lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch…

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Hội nghị cũng được nghe đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính của UBDT trình bày chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022 của UBDT.

Phát biểu bế mạc Hội nghị tập huấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng trong việc tham gia lớp tập huấn của thủ trưởng các đơn vị thuộc UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm lưu ý Vụ Kế hoạch Tài chính tập trung triển khai hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch ngành công tác dân tộc để gửi các địa phương; mở rộng thành phần tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch hàng năm, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài chính hàng năm.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lang Minh