Lâm Đồng: Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

09:05 AM 21/09/2022 |   Lượt xem: 1100 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Chử Văn Thung - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc); ông Võ Văn Hoàng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng; cùng 150 đại biểu là công chức các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, báo cáo viên, tuyên truyền viên, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, Người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo, hòa giải viên, nông dân sản xuất giỏi và người dân của 13 xã trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến 4 chuyên đề, cụ thể gồm: Các quy định của Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ của công dân; Luật Đất đai (chú trọng các quy định giải quyết khiếu nại về đất đai); Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; Luật Tài nguyên - Môi trường, Luật Bảo vệ môi trường.

Hội nghị nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân vùng đồng bào DTTS, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi.

(baodantoc.vn)