Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký điện tử cho Ủy ban Dân tộc

08:59 AM 10/02/2017 |   Lượt xem: 3666 |   In bài viết | 

Hai đơn vị làm việc và thống nhất một số nội dung triển khai trong thời gian tới.

Giới thiệu về tình hình triển khai ứng dụng CNTT của UBDT trong thời gian qua và dự kiến các nhiệm vụ trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng về ứng dụng CNTT trong thời gian tới là UBDT sẽ tập trung vào công tác tăng cường triển khai chữ ký số trên văn bản điện tử, hệ thống quản lý văn bản nhằm đảm bảo tính an toàn, tiết kiệm chi phí hành chính.

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện Cục Cơ yếu Đảng, chính quyền đã khái quát về tình hình triển khai quản lý và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử của các Bộ, ngành và địa phương. Theo đó, nhiều Bộ, ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng chữ ký số trong công tác hành chính, góp phần cải cách, giảm thiểu các quy trình, thủ tục và tiết kiệm chi phí. Đến nay, đã có gần 100.000 chứng thư số được sử dụng từ trung ương đến địa phương.

Hai bên cũng đề cập, thảo luận về những vấn đề cũng như kinh nghiệm trong công tác triển khai chữ ký số như: Phương thức và lộ trình chuyển đổi chữ ký tay và con dấu sang chữ ký số; các vướng mắc, bất cập trong việc triển khai chữ ký số thời gian qua; công tác truyền thông nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn và chuyển giao; tích hợp chữ ký số cho ứng dụng, dịch vụ công; cơ chế xác thực khi đăng tin bài trên Cổng Thông tin; hoạt động bảo mật của lãnh đạo trong trao đổi thông tin với các Vụ địa phương và Ban Dân tộc các tỉnh…

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị đã thống nhất một số nội dung triển khai trong thời gian tới như: Xây dựng biên bản ghi nhớ giữa 2 đơn vị; tham mưu trình lãnh đạo xây dựng chương trình hợp tác giữa UBDT và Ban Cơ yếu Chính phủ; chuẩn bị tổ chức Hội thảo về ứng dụng chữ ký số cho UBDT; xây dựng kế hoạch ứng dụng chữ ký số trong các đơn vị của UBDT năm 2017, kế hoạch tập huấn và xây dựng quy chế sử dụng chữ ký số.

Việt Cường