Nghị quyết 30a tạo sức bật cho hộ nghèo

03:18 AM 08/11/2010 |   Lượt xem: 756 |   In bài viết | 

Trong số 62 huyện nghèo của cả nước, Điện Biên có 4 huyện (Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Ảng) được thụ hưởng chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Ngoài chính sách hỗ trợ của Nhà nước, 4 huyện nghèo nói trên đã nhận được sự giúp đỡ, tài trợ của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý là sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (160 tỷ đồng cho 2 huyện Mường Ảng, Tủa Chùa).

Cùng với chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008-QĐ-TTg ngày 12/12/2008  của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh đều bắt tay vào thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm cho người nghèo.

Qua thống kê, rà soát, toàn tỉnh có 13.337 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 167. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, nguồn vốn vay ưu đãi và sự tài trợ của các tập đoàn kinh tế, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành 10.639 ngôi nhà, đạt gần 80%. Trong đó, Mường Ảng và Tủa Chùa hoàn thành sớm nhất việc hỗ trợ nhà ở cho 2.425 hộ (đến nay đã hoàn thành 2.406 ngôi nhà, đạt tới 99,2% kế hoạch). Kết quả này cũng một phần từ sự tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà) và sự chung tay góp sức của bà con địa phương.

Tận dụng cơ hội từ Nghị quyết 30a, cùng với việc hỗ trợ xóa nhà tạm, các huyện nghèo triển khai xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, đáp ứng nhu cầu và cải thiện điều kiện sống của người dân. Ngay khi triển khai Nghị quyết 30a, tỉnh đã tạm ứng kinh phí, phân bổ cho mỗi huyện 25 tỷ đồng triển khai đầu tư các công trình.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 30a, tỉnh Điện Biên đã giảm được hơn 4% tỷ lệ hộ nghèo tại 4 huyện nghèo của tỉnh, từ 57,5% đầu năm 2009 nay còn 53,37%.

Kết quả này cho thấy, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã phát huy hiệu quả, là nguồn lực to lớn giúp người nghèo vươn lên.

Thực hiện Nghị quyết 30a, tỉnh Điện Biên đã đúc rút được bài học quý đó là việc phối hợp, sử dụng lồng ghép các nguồn vốn, đầu tư công trình, dự án hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và xóa nghèo bền vững.

Trong đó, vấn đề đáng lưu ý nhất là để xóa nghèo bền vững phải quan tâm tới việc giúp người dân xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh thiết thực (trong chương trình 30a thì đó là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực).

Theo baodienbienphu.info.vn