Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử tiếp Đại sứ Cộng hòa Ai Len tại Việt Nam

08:17 AM 27/03/2012 |   Lượt xem: 822 |   In bài viết | 

Dựa trên mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Ai Len, cùng với những chương trình viện trợ song phương tại Việt Nam, từ năm 2005, Ai Len đã trở thành một trong những nhà tài trợ ủng hộ Chính phủ Việt Nam mạnh mẽ nhất trong cộng đồng các nhà tài trợ thông qua hình thức hỗ trợ trực tiếp vào ngân sách và là vốn hỗ trợ không hoàn lại, không kèm điều kiện.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử ghi nhận vai trò và những đóng góp to lớn của Ai Len trong việc hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn II (CT135-II) nói riêng và công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung. Với nguồn vốn hỗ trợ 30 triệu Euro cho CT135-II, Ai Len đóng vai trò là nhà tài trợ lớn nhất cho Chương trình này. Bộ trưởng cũng đánh giá cao chương trình hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc; chương trình hợp tác riêng với tỉnh Bắc Cạn thông qua Dự án VOICE (hỗ trợ trực tiếp cho người dân) do Ai Len tài trợ. Cả hai chương trình này đều mang lại kết quả đầu ra đáng ghi nhận.

Bộ trưởng khẳng định, với số vốn cam kết 5,5 triệu Euro (giai đoạn 2011-2015) từ phía Ai Len bổ sung cho xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thuộc Chương trình 135 sẽ được Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và đối tượng hướng tới chủ yếu vẫn là đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Đây sẽ là một chương trình rất có ý nghĩa, một cơ hội để đồng bào các dân tộc thoát nghèo.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử mong muốn, trong thời gian tới, Chính phủ Ai Len tiếp tục có những quan tâm, tài trợ, hỗ trợ cho lĩnh vực xóa đói giảm nghèo của Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ nhân rộng mô hình, điển hình tốt của dự án VOICE tại tỉnh Bắc Cạn ra các tỉnh khác trong cả nước; tiếp tục hỗ trợ dự án đào tạo nâng cao năng lực, mở thêm một khóa thạc sỹ quản lý công cho cán bộ làm công tác dân tộc; mong muốn phía Ai Len tạo điều kiện cho một đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về công tác giảm nghèo ở các nước khác nhằm tăng cường tính bền vững cho công cuộc xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ, tài trợ cho việc xây dựng Học viện Dân tộc…

Qua trao đổi, ông Damien Cole, Đại sứ Cộng hòa Ai Len tại Việt Nam cho biết: UBDT là một đối tác rất lớn đối với Ai Len và cam kết tiếp tục thúc đẩy công tác hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam trong thời gian tới, trong đó tập trung giảm nghèo và hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thông qua UBDT là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Damien Cole cũng mong muốn những nguồn vốn hỗ trợ đã cam kết với Chính phủ Việt Nam sẽ nhanh chóng đến được với người dân nghèo.

Ông cũng thể hiện sự đồng tình việc xem xét, rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục nhân rộng mô hình dự án VOICE cũng như dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc của UBDT và trong thời gian tới, phía Ai Len cũng sẽ tổ chức một chuyến thăm và học tập kinh nghiệm về công tác xóa đói giảm nghèo tại đất nước Ethiopia, Châu Phi…

Thông qua các nội dung trao đổi tại buổi làm việc, UBDT và Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam đã lập một biên bản ghi nhớ làm căn cứ cho công tác phối hợp, cộng tác trong thời gian tới./.


[Xuân Thường]