Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang

05:06 PM 04/10/2015 |   Lượt xem: 2828 |   In bài viết | 

Chiều ngày 25/8/2015, tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Kiên Giang, về phía đại diện Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng; gồm có Đ/c Lý Bình Cang: Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc cùng với các Đ/c là Phó Trưởng ban Ban Dân tộc và các Trưởng, phó phòng của Ban; phía Đoàn của tỉnh Kiên Giang gồm 24 đại biểu do Đ/c Danh Hoàng Duyên: Phó Trưởng ban Ban Dân tộc làm Trưởng Đoàn cùng đi gồm có các đồng chí là đại diện của các Trưởng phòng Dân tộc các huyện và các đại biểu là người có uy tín của tỉnh Kiên Giang đến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng.

Đ/c Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương

Đ/c Lý Sóc Kha, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội, một số chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã chia sẽ những kinh nghiệm quý báu về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại các địa phương. Qua đó, Đoàn người có uy tín tỉnh Kiên Giang đã được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, những kinh nghiệm về thực hiện các chính sách có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo đảm an ninh trật tự, chính trị,… trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Âu Hiền Đạt (BDT tỉnh Sóc Trăng)