Cần Thơ: Khai giảng Lớp tập huấn công tác dân tộc năm 2015

05:08 PM 04/10/2015 |   Lượt xem: 2514 |   In bài viết | 

Trong 3 ngày 26 - 28/8, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn công tác chính sách pháp luật, công tác dân tộc cho 192 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Trưởng ấp, khu vực trên địa bàn thành phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân Thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 20/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện Chỉ thị số 1971/CT-TTg; Kế hoạch của Ban Dân tộc thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-UBDT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số; Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 11/6/2015 của UBND thành phố Cần Thơ Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2025. Nghe các Chuyên đề Công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Kết quả công tác dân tộc giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn TP Cần Thơ; Hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền trong tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam và công tác đấu tranh của ta; Tình hình Biển Đông và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Lược sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam; Tuyên truyền về an toàn giao thông.

Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nắm được cách thức tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, nắm bắt tình hình về vấn đề dân tộc để kịp thời tuyên truyền vận động, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Lớp tập huấn có sự tham gia của các giảng viên ở cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và lãnh đạo một số ban, ngành. Qua đó, không chỉ giúp các học viên có cái nhìn tổng quan về công tác dân tộc, phương thức thực hiện chính sách dân tộc mà còn giúp trang bị những kiến thức cơ bản về nhiều nội dung cụ thể có liên quan trong cuộc sống hàng ngày về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, nâng cao hiểu biết, phục vụ công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc ngày càng có hiệu quả hơn.

Thị Hiền (cantho.gov.vn)