Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Ủy ban Dân tộc (đợt 1)

03:57 PM 02/03/2021 |   Lượt xem: 175 |   In bài viết | 

Chi tiết Quyết định số 49/QĐ-UBDT ngày 02/02/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Ủy ban Dân tộc (đợt 1) xem tại đây