Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

02:29 PM 14/05/2024 |   Lượt xem: 1350 |   In bài viết | 

Đoàn công tác làm việc tại xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng

Hà Quảng là huyện nghèo vùng cao, biên giới, nằm ở phía Bắc của tỉnh Cao Bằng. Toàn huyện có 21 đơn vị hành chính, gồm 19 xã và 2 thị trấn. Huyện có 195 xóm, tổ dân phố; có 4 xã, thị trấn là xã khu vực I, xã nông thôn mới; 1 thị trấn khu vực II, 16 xã khu vực III. Trong đó có 161 xóm đặc biệt khó khăn. Dân số toàn huyện trên 60 nghìn người, gồm 5 dân tộc chính cùng sinh sống. Đồng bào DTTS chủ yếu sống ở vùng nông thôn, lao động chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Đến nay, việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện được quan tâm vào cuộc và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện, huyện gặp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hỗ trợ đất ở, nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư; đào tạo nghề… Tiến độ giải ngân một số dự án, tiểu dự án gặp khó khăn.

Đoàn thăm, động viên các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tổng Cọt

Tại huyện Hà Quảng, Đoàn công tác đã thăm, kiểm tra thực tế Khu định canh định cư xóm Tả Cán, xã Tổng Cọt thuộc Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư. Quy mô dự án có 21 hộ dân. Đến nay đã có 13/21 hộ dân xây nhà và sinh sống tại đây. Khó khăn của Dự án này là chưa lập được bản đồ địa chính, chưa giao đất cho các hộ dân khai hoang phục hóa, canh tác sản xuất nông nghiệp. Hằng năm còn thiếu nước sinh hoạt, khó khăn trong xây dựng nhà ở.

Đoàn cũng đến thăm Đồn Biên phòng Tổng Cọt. Là địa bàn khu vực biên giới, việc triển khai các dự án trên địa bàn xã Tổng Cọt có sự phối hợp, hỗ trợ rất lớn của các chiến sĩ Biên phòng. Tại đây, Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và mong muốn các chiến sĩ Biên phòng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chính quyền và Nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn khu vực biên giới.

Đoàn công tác thăm hồ treo chứa nước tại Khu định canh định cư xóm Tả Cán, xã Tổng Cọt

Đoàn cũng thăm mô hình phát triển sản xuất Trang trại cá tầm Pác Bó, xã Trường Hà của hộ gia đình ông Ngụy Văn Công. Đây là mô hình phát triển sản xuất đang phát huy hiệu quả, qua đó, tạo nguồn thu nhập ổn định, cho hiệu quả kinh tế cao, thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển.

Đoàn thăm mô hình Trang trại cá tầm Pác Bó, xã Trường Hà

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở, Đoàn đã làm việc với UBND huyện Hà Quảng để lắng nghe, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện. Đoàn cũng đã làm việc với chủ đầu tư UBND huyện Hà Quảng về quy trình, thủ tục đầu tư, quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Thay mặt đoàn công tác, ông Hà Việt Quân - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 đánh giá cao sự phối hợp, chuẩn bị các nội dung làm việc của huyện, xã với đoàn công tác. Chia sẻ những khó khăn của địa phương, ông Hà Việt Quân ghi nhận các kiến nghị, đề xuất để có những tổng hợp, những tham mưu sửa đổi cơ chế giai đoạn mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trong thời gian tới.

Ông Hà Việt Quân đề nghị huyện nỗ lực vào cuộc, tăng cường công tác phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm việc triển khai hiệu quả các dự án trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn. 

(baodantoc.vn)