Điện Biên: Cần có giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG

02:52 PM 14/03/2022 |   Lượt xem: 2296 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biếu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các vụ, đơn vị: Văn phòng Chương trình 1719, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc UBDT.

Phía tỉnh Điện Biên có ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tại hội nghị về khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022 cho thấy, dù trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19, song kinh tế tỉnh Điên Biên vẫn đạt mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng chung của cả nước, đạt 3,43 điểm% và đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưởng trong số 9 tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc. Tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Lĩnh vực xây dựng, công nghiệp có tốc tăng trưởng cao. Lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại từng bước được phục hồi. Tỉnh thu hút được các tập đoàn lớn như Sun Group, FLC, Vingroup, Hải Phát, Flamingo đăng ký đầu tư các dự án, tạo động lực cho sự phát triển địa phương...

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên báo cáo đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022

Các chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo tiếp tục được tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện có hiệu quả, nhất là các chính sách về trợ cấp, cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo. Năm 2021 và đầu năm 2022 tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, làm nhà ở cho trên 2.700 hộ nghèo từ nguồn kinh phí kêu gọi vận động xã hội hoá, quỹ vì người nghèo các cấp. Thực hiện hiệu quả các chương trình dự án giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,21% so với năm 2020. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại là 47.233 hộ, chiếm tỷ lệ hộ nghèo 34,9% tổng số hộ dân cư. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt khá. Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 được thực hiện đầy đủ, kịp thời… Vấn đề quốc phòng, an ninh trật tự và đối ngoại tiếp tục được đảm bảo.

Về triển khai thực hiện chính sách dân tộc năm 2022 tỉnh Điện Biên đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá – xã hội.

Thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn I, từ năm 2021-2025 được cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Với sự chủ động, linh hoạt, tỉnh Điện Biên đã xác định được các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong giai đoạn 2021-2025; trong đó tập trung xác định được phạm vi, đối tượng thụ hưởng các dự án, tiểu dự án và dự kiến nhu cầu nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình.

Đến hiện tại, tỉnh đã hoàn tất việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ cho 75 công trình khởi công mới trong năm 2022 và khi được Trung ương phân bổ nguồn vốn có thể triển khai thực hiện được ngay.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả của tỉnh Điện Biên đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Trong vấn đề thực hiện chính sách dân tộc, chương trình giảm nghèo vùng đồng bào DTTS, Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoan nghênh địa phương rất chủ động vào cuộc, sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án.

Để thực hiện tốt Chương trình MTQG trong giai đoạn tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị tỉnh Điện Biên xem xét tìm ra giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện chương trình MTQG, sử dụng nguồn lực đầu tư hiệu quả. Bên cạnh nguồn lực đầu tư các chương trình dự án, các nguồn lực xã hội hóa tỉnh cần chú trọng công tác tuyên truyền đến người dân cũng cần chủ động, tích cực tham gia.

Tiếp tục quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức hệ thống cơ quan công tác dân tộc; phát triển nguồn nhân lực người DTTS, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác dân tộc. Thời gian tới để việc thực hiện các Chương trình MTQG hiệu quả, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT kiến nghị tỉnh Điện Biên có kế hoạch phối hợp với Trung ương, phối hợp giữa các sở, ngành,  với Ban Dân tộc để đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ từng năm và tiến độ thực hiện Chương trình.

Với những kiến nghị của tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết sẽ tiếp thu và sớm giải quyết theo thẩm quyền.

(baodantoc.vn)