Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

03:14 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2911 |   In bài viết | 

BAN DÂN TỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trụ sở: Khu Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3856091

E-mail: dtbariavungtau@cema.gov.vn ; bandt@baria-vungtau.gov.vn

Website: http://bandt.baria-vungtau.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Đỗ Đình Quốc

Trưởng Ban

0254 3530476

0918580097

Dương Văn Hạnh Phó Trưởng ban 0254 3512828  
Văn phòng   0254 3856091  
Phòng Tuyên truyền Địa bàn   0254  3727363  
Phòng Thanh tra   0254 3727311  
Phòng Chính sách   0254 3512828  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/7/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)